Här ser du social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser under coronaepidemin

I detta informationsbrev uppdaterar vi avvikelser i hälso- och socialtjänsterna.

Coronarådgivning

Telefonrådgivning tfn (09) 8395 0070. Vandabor betjänas på numret under vardagar klockan 8–15.30. Ring numret om du

 • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
 • misstänker att du har utsatts för viruset
 • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Jag klarar mig inte hemma med mina andningssymptom – vad ska jag göra?

Nummer för coronavirusrådgivning för alla Vandabor. Telefonrådgivning tfn 09 8395 0070.

Ring numret om du

 • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
 • misstänker att du har utsatts för viruset
 • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Hälsåstationer

Vandas provtagningspunkter för coronavirustest

Vandas coronaprovtagningspunkt finns i Varistorna (Varistovägen 1). Provtagningspunkten är öppen varje dag kl. 8–16.

Prover tas under alla veckodagar. Du får ett meddelande per sms om den bokade provtagningstiden. Det är viktigt att du är på plats vid den avtalade tidpunkten. Du kan också kontrollera tiden i klientportalen Maisa.

 • Kom ihåg att ta med dig identitetshandlingar, FPA-kort eller pass.
 • Om resultatet är negativt får du svar inom 1–2 dygn efter provtagningen via ett textmeddelande. Provet tas med en vaddpinne från slemhinnan i näs-svalgrummet.
 • Om resultatet är positivt ringer vi upp dig.
 • Resultatet finns också i www.omakanta.fi eller klientportalen Maisa genast när det är klart.

Hur du anländer till provtagningen

Kom till platsen vid utsatt tid med egen bil, bilskjuts, cykel eller till fots. Använd inte kollektiva trafikmedel.

Adress: Varistovägen 1, 01660, Vanda. Följ skyltarna på platsen.

Meddelande om resultaten från coronavirustest och annullering av en tid för testning

Om du har varit på coronavirustest, vänta tills hälsovården kontaktar dig om testresultaten. Om resultatet är negativt skickas ett textmeddelande till dig. Om resultatet är positivt får du meddelande per telefon.

Om du varit på coronavirustest någon annanstans och vill annullera provtagningstiden, kan du annullera tiden genom att skicka ett textmeddelande på numret 040 574 4555. Observera att det är bra att gå på testning även om dina symptom har lättat.

Meddelande 31.3.2020 Alla hälsostationer går in för tidsbokning från och med 1.4.

På grund av coronaepidemin kan du från och med 1.4.2020 uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning. Vid icke brådskande och brådskande ärenden kan du ringa tfn 09 839 50 000. Återuppringningen är i bruk kl. 8–12.

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

Brådskande ärenden under coronaepidemin

 • Ring tfn 09 839 50 000, vardagar kl. 8–16. Se anvisningar om hur man ringer.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Mårtensdals hälsostation är nu coronahälsostation

 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom.
 • Om du inte klarar dig med anvisningarna för egenvård, ring tfn 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16).
 • Ditt vårdbehov bedöms under telefonsamtalet och vid behov bokas en läkartid.
 • Du kan också berätta vilka symptom du har i nättjänsten och få anvisningar om hur du ska gå tillväga
 • Om du i vanliga fall uträttar ärenden i Mårtensdal, kan du nu använda de andra hälsostationernas tjänster. Ring tfn 09 839 50 000.

Om du har en luftvägsinfektion kan du undersökas på HUS Bilddiagnostiks röntgen i Myrbacka

Att sköta andra ärenden vid hälsostationen

 • Via Maisa kan du inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare, vårdare inom familjeplaneringen eller till akutläkare för barn. (Du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare.)
 • Vi ökar e-tjänsterna i vår service

HUSLAB betjänar dig från och med 30.3 via tidsbokning

Boka tid i nätet: HUSLAB eller tfn 09 471 86800 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30).

Kom till laboratoriet först strax innan den tid som du bokat

 • Kom gärna ensam, utan följeslagare, om det är möjligt.
 • Jourpatienter och de som lämnar in provburkar betjänas fortfarande med könummer
 • Ändringarna har gjorts för att värna om din säkerhet

Västerkulla hälsostation är stängd tills vidare

 • INR-mottagningen sker fortsättningsvis i Västerkulla på onsdagar 13–14 genom tidsbokning. Huslabs tidsbokning www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09-471 86800 (mån.–fre 7.30–15.30).

Dagpoliklinikverksamheten vid hälsostationerna i Korso och Björkby flyttar till Björkby hälsostation 1.9.2020 kl. 9.00

 • Korso och Björkby hälsostationers samordnade dagpoliklinik (behandling av akuta sjukdomar) har under sommaren fungerat vid Korso hälsostation.
 • Tisdagen 1.9.2020 kl. 9.00 flyttar båda hälsostationernas dagpoliklinikverksamhet till lokalerna på Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15 (2 vån.), där den samordnade verksamheten fortsätter fram till 31.12.2020.
 • Dagpolikliniken fungerar fortsättningsvis genom tidsbokning. Du får en mottagningstid till dagpolikliniken genom att ringa 09-839 50000 eller genom att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet genom Vandas Klicka in dina symtom-sidor.
 • Båda hälsostationernas icke brådskande tidsbokningsmottagning har egna verksamhetsställen i Korso: Fjällrävsstigen 6, Björkby: Vårdträdsgränden 15.

Myrbacka röntgen

Röntgen har begränsade öppettider från må 8.6.2020

 • Vardagar må-fr kl. 8–11.30: endast patieter, som har inte luftvägssymtom eller misstanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion.
 • Vardagar må-fr kl. 12-15.30 och fr kl. 12-14 endast patienter, som har luftvägssymtom eller mistanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion​

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd tills vidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd fr.o.m. 18.3.2020.

Vaccinationmottagning, utdelning av vårdartiklar, hjälpmedelsutlåningarna

Vaccinationmottagning

 • Vaccinationmottagninger är stängda tills vidare.
 • Turisttelefonrådgivning och turistvaccinationmottagning är stängda på grund av coronavirus-situationen.

Utdelning av vårdartiklar

Du kan uträtta ärenden hos oss bara på distans. Kontakta oss:

 • telefonservicen tfn 09-839 500 20 mån.–tors. kl. 9–13
 • fre. kl. 9–13 eller www.maisa.fi -tjänsten 24/7.

Vi besvarar meddelanden inom 2 vardagar.

Hjälpmedelsutlåningarna

Från och med måndagen 23.3.2020 ska tid bokas för hjälpmedelsbedömning, hämtning och underhåll av hjälpmedel.

 • Man kan ringa hjälpmedelsutlåtningarnas nummer 09 839 500 40 mån.–fre. kl. 8–15.
 • I nödvändiga fall gör vi hembesök.

Rådgivningarna, familjeplaneringsrådgivningar

Rådgivningarna

 • Rådgivningstjänsterna stöder mödrar som väntar barn samt familjer också under coronaepidemin.
 • Verksamheten vid rådgivningarnas självmätningspunkter ändras: blodtryck mäts tillsvidare på mottagningen och hälsovårdaren sköter urinprovsundersökningen.
 • Man får bara komma till rådgivningen om man är frisk och när det har gått över 14 dygn från senaste utlandsresa. Om ditt hälsotillstånd behöver undersökas under karantäntiden ska du kontakta rådgivningens telefonservice. På detta sätt kan vi garantera ett tryggt besök för alla klienter vid rådgivningen.
 • Partnern eller stödpersonen är välkommen med på mödrarådgivningsbesöket.
 • Vad gäller barnets rådgivningsbesök bedömer man från fall till fall i samband med tidsbokningen om båda vårdnadshavarna behöver delta. Familjens barn kan följa med endast om barnens vård inte kan ordnas på annat sätt

Tjänster för gravida kvinnor

 • Första besöket vid graviditet och omfattande hälsovårdarundersökningar bör genomföras som distansmottagning.
 • Hembesök efter förlossningen kommer man överens om med klienten från fall till fall.
 • Alla övriga hembesök ändras så att de sker huvudsakligen per telefon/videomottagning.
 • Syftet är att genomföra hembesöket efter förlossningen som normalt hemma hos klienten. Övriga hembesök bedöms och planeras från fall till fall.

Barnrådgivningens tjänster

 • De regelbundna kontrollerna för 0–1,5-åringar hålls som normalt.
 • Rådgivningarnas familjehandledare står till förfogande med sina tjänster enligt normal ordning.

Rådgivningarnas familjehandledning

 • Rådgivningarnas familjehandledare står till förfogande med sina tjänster också under den tid som det råder undantagsförhållanden. Med familjehandledaren kan du samtala om saker som bekymrar dig och tillsammans fundera på lösningar i problemsituationer.
 • Familjehandledarna stödsamtal genomförs hemma hos klienten, på mottagningen och på distans.
 • Du kan själv kontakta rådgivningens familjehandledare. Du kan också kontakta familjehandledaren via hälsovårdaren eller rådgivningsläkaren.

Öppna rådgivningen

 • Öppna rådgivningar ordnas endast efter tidsbokning.
 • Öppna rådgivningar är nu öppna endast efter tidsbokning. Du kan boka tid till rådgivningen per telefon eller genom att skicka meddelande till en hälsovårdare via Maisa.

Grupper

 • Rådgivningens familjeförberedelsegrupper ordnas på distans. Även annan gruppverksamhet ordnas genom distanskontakt.

Vi använder elektroniskt material:

Familjeplaneringsrådgivningar

På grund av coronaepidemin annulleras mottagningstiderna tills vidare. Vi utfärdar abortutlåtanden och förnyar recept.

Rehabilitering och terapi

Mottagningsbesöken och hembesöken inom rehabiliteringstjänsterna genomförs normalt hos personer under 70 år, inte hos dem som hör till någon riskgrupp. En del av mottagningarna sköter vi på distans. Mottagningstider eller hembesök kan bokas:

 • Fysioterapi tfn 09 8392 2193 mån., ons.–fre. kl. 9–11, tis. kl. 12–14
 • Talterapi tfn 09 8392 3822 mån.–tors. kl. 12–13
 • Ergoterapi tfn 040 5379390
 • Näringsterapi tfn 040 1856730
 • Hörselundersökning tfn 043 827 0116
 • Hjälpmedelstjänster tfn 09 83950040
 • Frågor som gäller rehabiliteringsplaner tfn 040 8382910/Västra Vanda och tfn 050 3044284 /Östra Vanda tfn

Vi beaktar tillräcklig skyddsutrustning i alla klientsituationer för att förhindra att smittan ska spridas. När det gäller klienter som är över 70 år sköter vi brådskande hembesök, om vi på så sätt kan främja utskrivning från sjukhuset eller intagning för institutionsvård.

Talterapitjänster under coronaepidemin

Talterapitjänsterna ordnas också under rådande undantagsförhållanden. Vi har varit tvungna att avboka en del tider eller ändra dem till tider på distans. Vi informerar klienterna om alla ändringar genom att skicka sms eller ringa. Om ni inte vill komma till mottagningen eller har symptom i luftvägarna/är i karantän, vänligen kontakta er egen talterapeut, eller ring vårt tidsbokningsnummer 09 8392 3822 mån.–tors. kl. 12–13, och hör er för vad det finns för andra alternativ. I enskilda fall kan besöket ordnas som till exempel videosamtal eller telefonsamtal.

OBS: Förfrågningar som bifogats till de avbokningar som gjorts via Maisa förmedlas inte vidare till talterapeuterna, och därför ber vi er kontakta er egen talterapeut om ni måste avboka ert besök.

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster

Vi erbjuder stöd och hjälp för elever, studerande och deras familjer också under coronaviruspandemin. Vi har utvecklat vår telefonservice och skol- och studerandehälsovårdens centraliserade telefontjänster öppnas onsdagen den 29 april 2020.

 • Skol- och studerandehälsovårdens telefontjänster ger råd och handledning i frågor som gäller barns och ungas hälsa och välmående.
 • Via telefontjänsten får man hjälp och stöd också när det gäller det psykiska välbefinnandet.
 • I telefonen svarar hälsovårdarna vid skol- och studerandehälsovården i Vanda.
 • Du får service på svenska, finska eller engelska.
 • Vandas Skolhälsovårdens telefontjänst betjänar dig på numret 09 8395 0025 måndag–fredag kl. 8–15.
 • Vandas Studerandehälsovårdens telefontjänst betjänar dig på numret 09 8395 0035 måndag–fredag kl. 8–15.

Ärendena vid skol- och studerandehälsovården sköts i så stor omfattning som möjligt på distans per telefon eller som videomottagningar.

 • Skolhälsovårdens överenskomna mottagningstider för årskurs 1, 5 och 8 avbokas.
 • Hälsokontroller på förhand i samband med uppbåd fortsätter att ordnas.
 • Obligatoriska utredningar och vaccinationer för studerande vid läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn genomförs.
 • Övriga mottagningsbesök vid skol- och studerandehälsovården genomförs om resurserna så medger.
 • Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och läroanstaltens läkare som man kommit överens om sköts i första hand per telefon och den studerande kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
 • Om ni har behov av skol- eller studerandehälsovårdens tjänster kan ni kontakta hälsovårdaren vid den egna skolan/läroanstalten.

Barnjour utanför tjänstetid

Pejas sjukhus barnjour utanför tjänstetid har flyttat till nya barnsjukhuset

Barnpatienter vårdas inte längre på jouren vid Pejas sjukhus. Barn och unga under 16 år som hastigt insjuknat vårdas

 • vardagar kl. 8–16 i första hand på den egna hälsostationen (tidsbokning på numret 09 839 50000) och
 • efter kl. 16 på det nya barnsjukhusets gemensamma jour. Ring Jourhjälpen 116 117 innan du uppsöker jouren.
 • Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Äldre- och handikappservicen

Förbjudet att besöka äldrecentraler och sjukhus

Vi skyddar tillsammans äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar från att smittas, så därför är besök på äldrecenter och sjukhus förbjudna. Ha gärna kontakt med anhöriga och vänner på något annat sätt.

Dagverksamheten för äldre, den rehabiliterande arbetsverksamheten och arbetscentralerna är stängda tills 2.8.2020.

Följeslagarverksamheten

Följeslagarverksamheten avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Personlig assistent

Information till personer som har en personlig assistent.

Arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning är stängd tillsvidare

 • Vi ordnar endast nödvändig service på Myrbacka dagcentral för de klienter som är i behov av den på grund av t.ex. föräldrarnas arbete. Alla övriga enheter är stängda.
 • Vid behov kan du vara i kontakt med verksamhetsenheterna per telefon.
 • Om du är i behov av annan service än arbets- och dagverksamhet kan du kontakta Handikapprådgivningen tfn 09 83924682 eller vammaisneuvonta@vantaa.fi

Dagverksamheten för äldre är stängd tills vidare

 • Dagcentralerna i Myrbacka, Håkansböle och Simonsböle är stängda tillsvidare på grund av coronaviruspandemin.
 • Vid behov kan du vara i kontakt med dagcentralerna per telefon.
 • Om du är i behov av annan service än dagverksamhet kan du kontakta Seniorrådgivningen, tfn 09 83924202 eller seniorineuvonta@vantaa.fi

Familjeservicen

Telefonstöd till familjer

Har du ångest i coronavardagen? Är det jobbigt i hemskolan? Skaver det i parförhållandet? Orsakar ekonomin huvudbry?
Vill du samtala med någon och få nya perspektiv och tips i din vardag? Yrkespersoner som arbetar med att hjälpa barn, ungdomar och familjer svarar på dina frågor i de rådande undantagsförhållandena. På samtalen svarar erfarna yrkespersoner från familjeservicen, elevhälsan, församlingarna i Vanda och Mannerheims barnskyddsförbund.
Telefonstödet svarar på numret 09 839 50055 vardagar kl. 10–18, och du kan ringa anonymt. Telefonstödet för Vandafamiljer ersätter inte kommunens lagstadgade service, utan är avsedd som en hjälpande telefon för familjer i Vanda. Vi hjälper dig vid behov att hitta en service som passar dig, om samtalsstödet inte är till tillräcklig hjälp.

Hemservice för barnfamiljer

Avtalade hemservicebesök kan genomföras om familjen inte uppvisar influensasymptom.

Meddela oss, om

 • ni har influensasymptom
 • ni har återvänt från utlandet
 • om ett barn eller någon annan familjemedlem insjuknar i /utsätts för coronavirus

Meddelanden och avbokningar per sms, tfn 040 668 9517

Umgängesplatsen

Umgängesplatsen är tills vidare öppen som vanligt. Kom ändå inte till umgängesplatsen om du är sjuk eller med ett sjukt barn. Umgängesplatsens sidor

Stöd för särskilda matutgifter

Under coronaepidemin beviljas som kompletterande utkomststöd – av särskilda skäl – hälften av FPA:s grunddel för matutgifter. Det särskilda stödet är avsett främst för klienter som har rätt till FPA:s grundläggande utkomststöd för personer med små inkomster.

Man kan få stöd för

 • komplettering av karantänmatförrådet för 14 dagar

och

 • matkostnader för barn som på grund av coronaepidemin får distansundervisning eller är hemma från daghemmet. Man kan få stöd för den tid som skolans eller daghemmets måltider uteblir.

Vi ber er att i första hand skicka in ansökan för detta kompletterande utkomststöd via e-tjänsten Maisa (www.maisa.fi).

För att göra ansökan kan du också ringa numret 09 8392 3384 (mån.–fre. kl. 8.15–16).

Vi strävar efter att alltid handlägga ansökningarna i brådskande ordning. Stödet utbetalas till det konto som sökanden uppgivit i ansökan.

Tandvård

Coronaläget orsakar fortfarande ändringar i tandvården. Vi ber dig observera att vårdtiderna på grund av coronaläget är längre än vad de normalt brukar vara och att det för tillfället inte är möjligt att utföra alla åtgärder. Vi har sett till att det är tryggt att komma till vården.

Brådskande och nödvändig tandvård

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon: 09 8393 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00

Brådskande tandvård

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Icke brådskande tandvård

 • Icke brådskande tandvård erbjuds i begränsad omfattning i nuläget.
 • Barn i rådgivnings- och skolåldern får kallelse till tandvård i etapper.
 • Icke brådskande tandreglering erbjuds i begränsad omfattning i nuläget.

Tandvård

Ändringar i missbrukar- och mentalvårdstjänsterna

 • Stanna hemma om du har influensasymptom eller har återvänt från utlandet. Kontakta oss per telefon
 • Ändringarna gäller tillsvidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik

 • Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd. Du får service på Dickursbys missbrukarpoliklinik
 • Jourmottagning utan tidsbokning: tis., tors. och fre. kl. 8.30–10, adress: Konvaljvägen 20 C, 2 vån.
 • Rådgivning och tidsbokningar, tfn 09 839 23415, vardagar kl. 8.30–15 Du kan lämna besked till din socialarbetare att du vill bli uppringd.
 • Mottagningstider som man kommit överens om sköts per telefon eller t.ex. Skype.
 • All gruppverksamhet har uppehåll tillsvidare.

Myrbacka missbrukarpoliklinik

 • Jourmottagning utan tidsbokning mån. och tors. kl. 12–14 (i första hand för drogmissbrukare)
 • Rådgivning och tidsbokningar, tfn 043 826 6708 mån.–fre. kl. 10.00–11.00.
 • Under öppettiderna svarar man på numret 040 041 2699. Du kan lämna ett besked som förmedlas vidare.

Vinkkari

 • Bara några klienter kan vara inne i Vinkkaris lokaler åt gången.
 • Det rekommenderas att man bara gör ett kort besök på Vinkkaris verksamhetspunkter. Den huvudsakliga verksamheten är byte av missbrukstillbehör.
 • Test tas bara i akuta situationer. Här hittar du kontaktinformationen.

Mentalvårdstjänster

 • Sjukskötarnas mottagningar vid hälsostationernas mentalvårdstjänster ändras till distansmottagningar. Sjukskötarna kontaktar dig per telefon.
 • Telefontjänsten, tfn 09 83934057, under vardagar kl. 12–13.00.
 • Du kan också boka tid till distansmottagningen via Maisa.
 • Sjukskötarna inom elevhälsans mentalvårdstjänster har distansmottagningar vid Varia och Tikkurilan lukio. Här hittar du kontaktinformationen

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas erfarenhetsexpert

 • tfn 050 3181649 mån.–ons. kl. 9.00–15.00.

Hjälpen för att sluta röka sköts på distans

 • mån.–fre. kl. 9.00–15.00, tfn 050 302 4850 (även WhatsApp/videosamtal) eller tiina.laiho@vantaa.fi

Julkaistu: 20.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter