Möjlighet till förskoleundervisning på distans fr.o.m. 25.3 - information till vårdnadshavare 24.3

Vi publicerar informationen som gått till vårdnadshavare angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi per epost till vårdnadshavare av barn i småbarnspedagogiken.

Bästa vårdnadshavare!

Vi erbjuder ert barn möjlighet att delta i förskoleundervisning hemifrån tills vidare. Syftet med förskoleundervisning på distans är framförallt att upprätthålla kamratskapet i förskoleundervisningsgruppen och stödja känslan av samhörighet. Om man deltar i den egna gruppens aktiviteter och rytm blir det lättare att återvända till vardagen efter undantagssituationen.

En regelbunden dagsrytm, trygga rutiner och kontakt med förskolegruppen ger barnet en meningsfull vardag. Ni vårdnadshavare avgör i hur stor grad ert barn deltar i distansförskoleundervisningen. Förskoleundervisningens ansvariga lärare är i kontakt med er och överenskommer närmare om ert barns deltagande i förskolegruppens verksamhet.

Om situationen förändras kan också anvisningarna förändras.

Julkaistu: 24.3.2020 
(muokattu: )