Opetuslautakunnassa Kaivokselan ja Vierumäen koulujen sekä Jokiuoman päiväkodin tarveselvitykset

Opetuslautakunnan kokouksessa 14.4. käsittelyssä mm. Kaivokselan koulu perusparannus ja laajennus, Jokiuoman päiväkodin rakentaminen sekä Vierumäen koulun uuden paviljongin rakentaminen.

Myyrmäen suuralueen väestöennusteen mukaan syksyllä 2022 Kaivokselan koulussa on oppilaita noin 700, kun koulun tämänhetkinen oppilaspaikkamäärä on 600. Kaikki tilat ovat käytössä, ne on alimitoitettu suhteessa kasvavaan oppilasmäärään ja osittain toiminnallisesti huonosti sijoitettu.

Tilan puuteiden takia, tarveselvityksessä esitellään perusparannuksen lisäksi myös laajennus koulun sisäpihalle.

Kaivokselan koulun perusparannuskorjauksessa otetaan huomioon koulun yhteiskäytön tuomat muutostarpeet. Tilat suunnitellaan siten, että ne ovat monipuolisesti käytettävissä perusopetuksen ja vapaa-ajan toimintaan sekä kuntalaisten käyttöön.

Lautakunnalle esitetään, että päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Kaivokselan koulun tarveselvitys 24.3.2020 ja sen kustannusarviolaskelma 11,8 milj. € (alv 0%) sisältäen option käytön (asia 9).

Jokiuoman päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Jokiuoman päiväkoti tarvitaan vastaamaan Myyrmäen alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Vantaan väestöennusteen 1.1.2019 - 1.1.2029 mukaan Myyrmäen suuralueen päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa 752 lapsella. Jokiuoman uusi päiväkoti korvaa Jokiuoman vanhan päiväkodin ja Metsikköpolun päiväkodin ja vastaa alueen lapsimäärän kasvuun.

Rakennuspaikalta puretaan nykyinen Jokiuoman päiväkoti, joka voi olla toiminnassa, kunnes uusi päiväkoti on valmis.

Uuden 256-tilapaikkaisen päiväkodin tilat koostuvat kotialueista sekä yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön. Myös päiväkodin piha-alue on alueen asukkaiden käytettävissä iltaisin.
Lautakunnalle päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Jokiuoman päiväkodin 27.3.2020 päivätty tarveselvitys ja sille kustannusennuste 10,5 milj. € (alv 0%) (asia 10).

Vierumäen koulun paviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Vierumäen koulun nykyisen vuonna 2002 Vierumäen koulun tontille siirretty paviljonki on käyttöikänsä päässä, eikä sitä ole taloudellisesti kannattavaa enää korjata.

Vierumäen kaupunginosan alakouluikäisten oppilasmäärä on kasvanut ennustettua nopeammin 2020-luvulle tultaessa. Vierumäen koulun paviljonki suunnitellaan erityisesti ensimmäisten vuosiluokkien käyttöön koulun oppilasmäärän kasvaessa syksyllä 25 oppilaalla.

Lautakunnalle päätetään esittää kaupunkiympäristön toimialalle hyväksyttäväksi Vierumäen koulun 30.3.2020 päivitetty tarveselvitys ja hankesuunnitelma ja paviljongin hankinta. (asia 11)

Esityslistalla lisäksi: 

  • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan muutetun käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 (asia 7)
  • Yksityisen hoidon tuen ja siihen liittyvän kuntalisän muutokset 1.8.2020 lukien (asia 8)
  • Lisämäärärahaesitys Vantaan ammattiopisto Varian talousarvioon 2020 (asia 12).

Esityslista kokonaisuudessaan 

Julkaistu: 9.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter