Vantaa vapauttaa yrityksiä vuokranmaksusta

Vantaan kaupunki on kuluneen koronakuukauden aikana tehnyt yli sata toimenpidettä, joilla tuetaan vantaalaisten ja kaupungin selviytymistä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tänään teimme jatkopäätöksen yritysten taloudellisesta tukemisesta.

– Yritysten tilanne on vakava. Lomautusmenettelyn piirissä on Uudellamaalla jo yli 200 000 työntekijää (yli 20 henkilön yritykset). Työttömyyden kasvu on väistämätöntä ja yrityksiä tulee menemään konkurssiin. Kassavirta ehtynyt monella, joten yrityksiä tulee auttaa näiden kuukausien ylitse, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vuokrahyvityksiä yrityksille ja yhteisöille

Vantaa on odottanut linjauksia valtion tukitoimista yrittäjille. Koska riittävistä tukitoimista ei ole tehty päätöksiä, Vantaa päätti tänään vuokrahelpotuksista yrityksille ja yhteisöille. Kaupungin vuokraamien liiketilojen ja maanvuokrien osalta myönnetään yrityksille ja yhteisöille vuokravapautuksia ajalle 1.4. - 31.5.2020.

Vapautuksen edellytyksenä on muun muassa, että yrityksen tai yhdistyksen toimialaan kohdistuu viranomaisen päätöksestä johtuva toimintakielto tai merkittävä rajoitus ja sen vaikutus on merkittävä.

Järjestöjen vuokranhyvitystä arvioitaessa otetaan huomioon kaupungin vuosien 2019 - 2020 aikana maksamat toiminta-avustukset.

Yritykset, joiden toiminta on suljettu, kuten ravintolat ja kahvilat, saavat kahden kuukauden vuokravapautuksen automaattisesti. Vantaan vuokralaisena olevat järjestöt ja tontin kaupungilta vuokranneet yritykset voivat hakea hyvitystä vuokriin. Hakemuksessa tulee kuvata ne vaikutukset, joita koronaepidemialla on liiketoiminnalle ollut. Täydennys 24.4.2020:Hakemus toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon (linkki kirjaamon yhteystietoihin). Hakemuksen oheen tulee liittää yrityksen tai yhteisön vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase.

Vantaa suosittelee tytäryhtiöilleen samaa menettelyä.

Vantaa aloittaa tällä viikolla yksinyrittäjien tukihakemusten vastaanoton ja käsittelyn. Muille yrittäjille annetaan ohjeita ja neuvoja valtion yritystukien haussa. Palvelua saa yhden luukun periaatteella Vantaa DropIn -palvelusta, jonka ovat toteuttaneet Finnvera, Business Finland ja Vantaa.

Aikaisemmat tukipäätökset

Visitvantaa.fi ja tapahtumat.vantaa.fi -sivuilla kerrotaan matkailuyritysten poikkeusajan tuotteista ja palveluista teemoilla #supportlocals #tueyrittäjää. Lisäksi on avattu tuevantaalaista.fi-verkkokauppa yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Vantaa on myös päättänyt hyvittää täysimääräisesti omien tilojensa vuokralaisten vuokrat silloin, kun kaupunki on estänyt pääsyn tiloihin sulkemalla kiinteistön. Kaupungin vuokraamissa erillisissä liiketiloissa ja kaupungin vuokratonteilla toimivien yksityisten yritysten vuokrien maksu voidaan pyynnöstä ja perustellusta syystä keskeyttää enintään kolmen kuukauden ajaksi. Linjaukset koskevat koko konsernia.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa lapsen kaikki poissaolot hyvitetään lasten yhdenmukaisen kohtelun vuoksi poissaolon syystä riippumatta valmiuslain voimassaolon aikana. Palvelusetelillä hoidettavien lasten osalta toteutetaan kompensaatio palveluntuottajille heidän ilmoittamien lasten poissaolopäivien perusteella.

Asiakasmaksuja ei peritä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta lapsen poissaoloajoilta ja Vantaan kaupunki kompensoi asianomaisten palveluntuottajien asiakasmaksumenetyksiä todellisten toteutuneiden kustannusten mukaan.

Vantaan koronatilanne 16.4.2020

Vantaan koronatilanne on edelleen hyvin hallinnassa. Tartuntoja Vantaalla on 15.4. mennessä todettu 252.

Myös sairaalapaikkojen tilanne on hyvä. Varasairaalat ovat valmiina käyttöönottoon. Suojavarusteiden saatavuus on edelleen haasteellista.

Huolestuttavaa on nuorten välinpitämättömyys rajoituksista; ostoskeskuksissa, kouluilla ja liikuntapaikoilla on kokoonnuttu yli 10 henkilön ryhmissä.

Liikenne lentoasemalla on hiljentynyt ja maahantulijoiden vastaanotto on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriöltä Vantaan kaupungin organisoimaksi viime viikolla. Lentokentällä tehtiin viime viikolla 1 595 oirekyselyä, otettiin 30 näytettä ja ohjattiin 24 karanteeniin. 17 henkilölle järjestettiin kuljetus. Karanteenimajoitusta on jatkettu kaupungin vuokra-asunnoissa.

Tällä viikolla lentokentällä on tarkastettu Espanjasta saapuneiden kotiutuslentojen 552 matkustajaa, joista testaukseen ja kuljetukseen on ohjattu seitsemän. Tänään torstaina saapuu noin 350 ja perjantaina noin 750 matkustajaa.

Koululaisille on jaettu lounaspaketteja 2.4.2020 alkaen. Ensimmäisenä päivänä lounaspaketit loppuivat kesken muutamassa jakelupisteessä. Annosten määrää on lisätty huomattavasti. Lounaspaketteja jaettiin 14.4. yli 5 000 kpl ja kaikille riitti.

Lounaspakettien käytössä on ilmennyt joitakin väärinkäytöksiä. Jatkossa lounaspaketin noutajalla tulee olla mukanaan lapsen Kela-kortti. Vantaa myös lähettää ennakkokyselyn Wilman kautta huoltajille lounaspaketin tarpeesta varmistaakseen pakettien riittävyyden ja niiden todellisen tarpeen.

Tukea vantaalaisten jaksamiseen

Koronaväsymystä on näkyvissä yhä enemmän. Vantaan häiriötilanteiden johtoryhmä on käsitellyt psykososiaalisen tuen tarvetta ja sen lisäämistä koronaepidemian aikana. Epidemian kielteiset lieveilmiöt näkyvät muun muassa päihteiden käytön lisääntymisenä, kotiväkivaltana ja yleisenä turvattomuutena. Epidemian vaikutukset ulottuvat vielä pitkälle tulevaisuuteen. Vantaa valmistelee pykososiaalisen tuen toimintaohjelmaa.

Vantaalla on ryhdytty aktiivisiin toimenpiteisiin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Vantaalla on tunnistettu tarve koordinoida kaupunkitasoisesti psykososiaalisen tuen palveluja eri asiakasryhmille. Työtä varten on perustettu erillinen työryhmä.

Palveluja on lisätty ja muotoiltu tilanteen vaatimusten mukaan ja pidetty kiinni myös kasvokkain kohtaamisen mahdollisuuksista.

Psykososiaalisen tuen tarve kasvaa tulevaisuudessa. Nykyinen tilanne kuormittaa niitäkin perheitä ja henkilöitä, joista ei aikaisemmin ole ollut suurta huolta. Erityisen huolenaiheena ovat ne, jotka jäävät palveluiden ja viestinnän ulkopuolelle, kuten nuoret, joihin ei olla saatu yhteyttä.

Julkaistu: 16.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter