Kaupunkisuunnittelulautakunnassa asumisen kaavoja Vapaalaan ja Nikinmäkeen

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu tiistaina 21.4. Kokous järjestetään tämänhetkisten suositusten mukaisesti etäkokouksena, johon osallistutaan verkon välityksellä.

Lautakunta käsittelee kokouksessa muun muassa uutta asumista mahdollistavia asemakaavamuutoksia.

Vapaalan Piikkirinteeseen suunnitellaan kahdeksankerroksisen kerrostalon kaavoittamista pitkään rakentamattomana olleelle pysäköintitontille. Tontti on tällä hetkellä sekametsää. Kerrostalon katutasoon tulee liiketilaa. Kaavamuutosta esitetään nähtäville (asia 8).

Pohjois-Nikinmäen asuinalue täydentyy. Harrikujan kaavatyössä syntyy yksi uusi asuinkortteli. Lisäksi Täkytien ja Harrikujan risteykseen esitetään tonttia kaksikerroksiselle ikäihmisten palvelutalolle. Suunnittelualueelta havaittiin lahokaviosammalen esiintymiä, joista pääosa sijaitsi viheralueiksi osoitetuilla alueilla. Tehdyn luontoselvityksen perusteella asemakaavamuutoksesta rajattiin pois kolme asuinkorttelia, viheraluetta ja katualuetta. Nykyisen asemakaavaehdotuksen mukaisen uuden asuinkorttelin ja palveluasumisen korttelin alueella on osittain yksi lahokaviosammalen ydinalue, joka ei ole lajin säilymisen kannalta merkittävä. Lajin säilyminen ei näin ollen vaarannu asemakaavamuutoksen kautta. Lahokaviosammalselvityksen tulokset osoittavat, että lajia esiintyy niin laajasti, että lajin säilyminen on koko Vantaan mittakaavassa turvattavissa. Pohjois-Nikinmäen kaavamuutosta esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. (asia 11)

Lisäksi käsittelyssä mm.:

  • Asemakaavan muutos Tikkurilassa, Kielotie 38-44. 1950-luvulla rakennettujen talojen kokonaisuus suojellaan (asia 9).
  • Asemakaavan muutos Kuusijärven alueella. Kaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville suuremman pysäköintialueen ja uudet, turvallisemmat ajoyhteydet. Kaava mahdollistaa myös uusia palvelurakennuksia rannan läheisyyteen sekä uusia ulkoilureittejä (asia 10).
  • Lunastustoimituksen hakeminen asemakaavan mukaisen katualueen haltuunottokorvauksen määräämiseksi (asia 14).
  • Tontin myyminen Leinelästä Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:lle (asia 20).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter