Varikkoalueen rakentaminen noin 200 bussille alkaa Hakunilan Ojangossa

Kartta Ojangon tulevan varikon sijainnista

Hakunilan Ojankoon, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän yhteyteen rakennetaan uusi Itä-Vantaan bussivarikko. Varikon rakentaminen alkaa toukokuussa ja sen on tarkoitus valmistua syysliikenteen 2021 alkaessa. Varikko palvelee Itä-Vantaan ja Itä-Helsingin bussiliikennettä ja se on mitoitettu noin 200 bussille.

Ojangon varikko korvaa Hakunilan keskustasta poistuvan ahtaan ja asutuksen keskellä sijaitsevan bussivarikon ja mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisemmän joukkoliikenteen järjestämisen. Liikennettä voidaan Ojangosta operoida mahdollisimman kustannustehokkaasti ilman pitkiä ja kalliita siirtoajoja. Ojangon uusi varikko sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n kupeessa, jossa se ei häiritse asutusta.

- Hakunilan nykyisen bussivarikon korvaavaa aluetta on etsitty pitkään, sillä nykyisen varikon alue sopii mainiosti asuinalueeksi ja on osa Hakunilan keskustan kehittämistä. Nykyisen varikon alueelle on suunnitteilla asumista 2500 asukkaalle ja se sijaitsee tulevan ratikan reitin varrella. Varikko sopii Ojankoon hyvin, koska liikenneyhteydet Kehä III:lle ovat erinomaiset eikä varikon lähialueella sijaitse asutusta tulevaisuudessakaan, kommentoi kaupungininsinööri Henry Westlin Vantaan kaupungilta.

Bussipaikkojen lisäksi 4,3 hehtaarin suuruiselle varikkoalueelle tulee 250 henkilöauton pysäköintipaikkaa ja vähintään 50 pyöräpysäköintipaikkaa, toimisto- ja sosiaalitilaa, bussien tankkaus- ja latauspisteitä sekä korjaamo- ja pesutoimintoja.

- Liki puolet busseista tulee olemaan sähköbusseja. Uutta runkolinjaa 570 Helsingin Mellunmäestä Aviapolikseen on tarkoitus liikennöidä kokonaisuudessaan sähköllä toimivilla nivelbusseilla, osastonjohtaja Tero Anttila HSL:stä sanoo.

- Ojangon varikko on mainio esimerkki siitä, että hyvällä yhteistyöllä ja suunnittelulla voidaan löytää ratkaisu, jossa kaikki voittavat ja samalla luodaan jotain aivan uutta. Vantaa pääsee kehittämään Hakunilan aluetta vapautuvalle varikkotontille ja HSL sai käyttöönsä upouuden varikon, jonka liikenteen se kilpailutti kokonaisuutena saaden näin toiminnallisia ja tehokkuusetuja bussiliikenteeseen, Anttila jatkaa.

Uuden bussivarikon ja sen edellyttämän Pitkäsuonkujan rakentaminen kustantaa noin 14 miljoonaa euroa. Varikko toteutetaan Vantaan kaupungin kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Kehäsuoran hankkeena. Varikkokiinteistön vuokraa Helsingin seudun liikenteen (HSL) kilpailutuksen voittanut liikennöitsijä. HSL uutisoi kilpailutuksen tuloksesta aiemmin tällä viikolla.

Varikon piti olla käytössä vuonna 2019, mutta valitus sen asemakaavamuutoksesta viivästytti hankkeen aloitusta vuoteen 2020. Kaava valitus koski alueen hulevesien hallintaa ja varikon mahdollisia ympäristövaikutuksia. Näihin seikkoihin on kiinnitetty erityistä huomiota varikkoa suunniteltaessa. Kaikki alueen hulevedet johdetaan biosuodattimien kautta Kormuniitynojaan ja Ojangonojaan. Ojangonojaa myös kunnostetaan siten, ettei se enää tulvi läheiselle pellolle. Alueen länsiosan vanha puusto säilytetään luonnonmukaisena suojavyöhykkeenä ulkoilureitille. Pitkäsuonkujan viherkaistalle istutetaan uusia puita ja liittymät korostetaan kivikorimuureilla. Lisäksi varikon bussikentän pohjarakenteissa hyödynnetään Tikkurilassa parhaillaan purettavan kaupungin virastotalon (Kielotie 13) betonirungon mursketta. Näin säästetään uutta kiviainesta jopa 16 500 tonnin verran.

Ojangon bussivarikon naapureina tulevat Kehä III:n lisäksi jatkamaan noin 6 hehtaarin suuruinen kaupungin lumenvastaanottopaikka, koirien koulutusalue sekä laaja, noin 9 hehtaarin suuruinen Ojangon ulkoilu- ja lähivirkistysalue. Lähistöllä sijaitsevat myös muun muassa Vantaa Energian jätevoimala ja Ruduksen maa-aineksen käsittelylaitos.

Varikon rakennustyöt käynnistyvät toukokuun aikana. Jo huhtikuussa alueella tehdään valmistelevia töitä ja muun muassa kaadetaan puita.

Julkaistu: 17.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter