Lentomelualueita ei tule muuttaa

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloitteesta Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttamisesta.

Lentoasema on merkittävä taloudellinen vetovoimatekijä alueen kehitykselle ja Vantaa haluaa varmistaa lentokentän toimintaedellytykset ja kehittymisen myös jatkossa.

Lentomelun verhokäyrät ovat riittävän hyvä kuvaus lentomelualueiden kehityksestä. Vantaan kannalta ei ole toivottavaa, että lentomelualueet muuttuvat. Vantaa pitää tärkeänä, että lentokoneiden melunhallintaa ja maankäytön suunnittelua tehdään yhteistyössä pitkäjänteisesti tulevaisuuteen. Lentoaseman ympäristöluvan päivityksen yhteydessä tulisi tarkastella lentoonlähtöreittiä pohjoiseen sekä yöaikaisen käytön vähentämistä.

Kuohukujalle perheasuntoja

Kaupunginhallitus esittää hyväksyttäväksi Myyrmäen Kuohukujan asemakaavamuutoksen, jolla purettavan ostoskeskuksen paikalle saadaan uusi 8-kerroksinen asuinrakennus ja yksikerroksinen liikerakennus. Autopaikat sijoittuvat osin pysäköintihalliin, jonka katolle tulee oleskelupiha, ja osin pysäköintitontille. Sauna sijoittuu asuinrakennuksen katolle.

Kaupunginvaltuusto palautti kaavan takaisin valmisteluun. Kaavaehdotukseen on nyt tehty muutoksi. Huoneistojakaumaa on tarkistettu siten, että viidennes asuinrakennuksesta on perheasuntoja. Kuohukujan vanhassa ostoskeskuksessa ei ole käyttökelpoisia rakennusosia, mutta uudisrakennuksessa voidaan käyttää vanhan, persoonallisen ostoskeskusrakennuksen aiheita kuten tummaa tiiltä, puupalkkeja ja oransseja levyjä.

Koronatilanne Vantaalla

Kaupunginhallitukselle annettiin katsaus Vantaan toimenpiteistä koronaepidemian ehkäisyssä ja sen taloudellista vaikutuksista. Vantaalla tilanne on hyvin hallinnassa. Sairaalapaikkatilanne on hyvä, mutta suojavarusteissa on edelleen vajetta.

Vantaa perustaa valmiusryhmän, joka koulutetaan tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Vantaa vastaa matkustajien vastaanotosta Helsinki-Vantaa lentoasemalla. Kaupunki tekee psykososiaalisten palvelujen toimintaohjelman tukemaan vantaalaisia epidemian aiheuttamissa ongelmissa.

Avatuissa uusissa puhelinpalveluissa ei ole ruuhkaa. Halutuin palvelu on ruoka-apu. Monissa palveluissa asiakasmäärät ovat oleellisesti vähentyneet koronaa edeltävään aikaan verrattuna.

Tarkempi kuvaus toimenpiteistä: Vantaa vapauttaa yrityksiä vuokranmaksusta, tiedote 16.4.2020

Julkaistu: 20.4.2020 
(muokattu: )