Vanda kompenserar avgifterna för småbarnspedagogik för barn med stöd för privat vård under barnens frånvaro

Avgifterna för småbarnspedagogik kompenseras för de barn i Vanda som deltar i privat småbarnspedagogisk verksamhet och får stöd för privat vård. Kompensationen gäller barnens frånvaro under den tid beredskapslagen är i kraft. Vid kompensation av klientavgifterna följs samma principer som inom den kommunala småbarnspedagogiken och småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel. Genom beslutet stöder staden hemvården av barn under rådande undantagsförhållanden.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken kompenseras för de dagar barnet varit frånvarande under den tid beredskapslagen gäller. Kompensationen per månad är maximalt 289 €/mån. vilket motsvarar högsta avgift inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Vanda stad betalar serviceproducenten en kompensation om serviceproducenten i motsvarande mån sänker den avgift för småbarnspedagogik som debiteras av familjen. Serviceproducenten fakturerar Vanda stad och bestyrker att klientavgiften sänkts.

För att serviceproducenten ska kunna sänka avgiften för barnets småbarnspedagogik som gäller frånvaro ombeds vårdnadshavarna i fortsättningen meddela dagvårdsplatsen om barnets frånvaro i normal ordning. Vårdnadshavare i Vanda som får stöd för privat vård kan be barnets vårdställe om information om den praxis som följs.

I syfte att förebygga coronavirussmitta har statsrådet i Finland gett riktlinjer om att vårdnadshavare som har möjlighet att ordna barnets vård hemma gör det. I genomsnitt 80 procent av de barn som deltar i den kommunala eller privata småbarnspedagogiska verksamheten i Vanda har fr.o.m. 18.3.2020 vårdats i hemmet.

Faktureringsanvisningar för serviceproducenter (på finska)

Närmare information för serviceproducenter och vårdnadshavare:
Kati Timo, chef för småbarnspedagogiken, kati.timo@vantaa.fi eller tfn 040 577 2018

Julkaistu: 22.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter