Pysäköintikyselyssä toivottiin pysäköintipaikkojen riittävyyden takaamista ja runkolukittavia pyörätelineitä

Liityntäpysäköintialue

Vantaa kysyi verkkokyselyllä asukkailta kokemuksia autojen ja pyörien pysäköinnin toimivuudesta ja mielipiteitä siitä, mihin suuntaan pysäköintiä tulisi kehittää. Kysely oli auki 4.-22.3. ja siihen tuli yli 600 vastausta.

Kysely keräsi selvästi eniten vastauksia aktiivisesti autoilevilta vantaalaisilta, jotka myös olivat pääosin tyytymättömiä autojen pysäköintiin. Yli 90 prosentilla kyselyyn vastanneista oli oma auto, jota myös käytettiin useampana päivänä viikossa. Vastaajista puolet ilmoitti käyttävänsä pyörää vähintään kerran viikossa kesäkaudella. Isoin vastausmäärä, neljännes kaikista vastauksista, kertyi Kivistön kaupunginosan postinumeroalueelta, muutoin vastauksia tuli melko kattavasti ympäri Vantaata.

Autojen pysäköinnissä tärkeimmäksi koettiin pysäköintipaikkojen riittävyys, vaikka se edellyttäisi maksullisuutta tai muita rajoituksia. Paikkojen riittävyyden oli nimennyt kaikkein tärkeimpien kriteerien joukkoon 42 prosenttia vastaajista. Lisäksi erityisen tärkeinä pidettiin pysäköintipaikan vaivatonta löytymistä esimerkiksi selkeän opastuksen avulla (39 % vastaajista) ja omaa nimettyä pysäköintipaikkaa asunnon yhteydessä, vaikka se maksaisi (35 %). Parhaiten pysäköinnin koettiin toimivan kauppakeskusten, hypermarkettien ja automarkettien pysäköintialueilla. Eniten ongelmia taas oli suurimmissa keskustoissa ja uusilla tiiviillä asuinalueilla. Suurimmaksi ongelmaksi näillä alueilla mainittiin se, että vapaata pysäköintipaikkaa on vaikea löytää.

Pyöräpysäköinnissä selkeästi tärkeimpänä pidettiin pysäköintipaikkojen turvallisuutta. Eniten kritiikkiä tuli sellaisista pyöräpysäköintialueista, joissa ei ollut runkolukitusmahdollisuutta.

Kyselyssä esitettiin myös väittämiä, joille sai antaa tukensa. Eniten tukea sai väittämä, että kadunvarsipysäköinnin täytyy palvella ensisijaisesti lyhytaikaista vieras- ja asiointipysäköintiä. Tärkeänä pidettiin myös kotihoidon ja muun kotiin tuotavan palvelun pysäköinnin helpottamista. Pysäköintiin toivottiin myös enemmän joustavuutta ja uudenlaisten toimintatapojen luomista, kuten mahdollisuutta vuokrata autopaikkoja naapuritaloyhtiöltä. Lisäksi toivottiin, että digitaalisten palveluiden avulla helpotettaisiin pysäköintipaikan löytymistä ja pysäköintimaksun suorittamista. Moni piti myös kadunvarsipysäköinnin maksullisuutta järkevänä kaupunkikeskustoissa, missä pysäköintipaikkojen tarjonta on niukkaa ja kysyntä suurta.

Kaupunki kehittää parhaillaan autojen ja pyörien pysäköintiä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osaltaan uudistuksia toteutettaessa, kaupunkikehityksen tavoitteiden näkökulmat huomioiden. Tulevaisuudessa on tarkoitus mm. helpottaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä ja parantaa pysäköintipaikkojen löydettävyyttä opastuksella. Keskusta-alueilla on tarkoitus lisätä pysäköinnin maksullisuutta ja mahdollisuuksien mukaan lisätä lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä, jotta lyhytaikainen asiointipysäköinti helpottuu.

”Ongelmiin pyritään keksimään innovatiivisiakin ratkaisuja, ja monia autojen pysäköinnin haasteita pyritään helpottamaan eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Esimerkiksi tilanteisiin, joissa autojen pysäköintipaikoista on pulaa eikä tilaa lisäpaikkojen järjestämiseksi ole, täytyy löytää ratkaisuja mm. vuorottaiskäytöstä”, kertoo liikenneinsinööri Jenni Holm.

Pyöräpysäköinnin turvallisuutta on jo viime vuosina parannettu, ja parannukset jatkuvat edelleen. ”Kaikki kaupungin uudet pyörätelineet ovat runkolukittavia, ja myös vanhoja telineitä vaihdetaan niiden uusimisen yhteydessä paremmiksi”, Holm kertoo. Runkolukittavia telineitä on jo asennettu viime vuosina mm. Tikkurilan, Hiekkaharjun ja Leinelän juna-asemien yhteyteen.

Lisätietoja kyselystä ja kyselyn tuloksista.

Julkaistu: 23.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter