Tiedote perusopetuksen huoltajille: Tervetuloa lähiopetukseen 14.5. alkaen

Kevään jäljellä oleva lähiopetuksen jakso on tärkeä oppilaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Oppilaita valmistetaan kouluun paluuseen jo etäopetuksen aikana. Oppilaiden kanssa arvioidaan etäopetusjaksoa ja varataan yhteistä aikaa keskustelulle koulun muuttuneista toimintatavoista ja oppilaiden tuntemuksista.

Vantaa noudattaa valtioneuvoston linjauksia peruskouluihin palaamisesta 14.5.2020 alkaen. Hygieniavaatimusten ja niiden noudattamiseen liittyvien opetusjärjestelyjen avulla lähiopetukseen osallistuminen on valtioneuvoston päätöksen mukaan turvallista.

Opetusjärjestelyt

Opetus toteutetaan joustavin opetusjärjestelyin. Opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.

Kaikki koulut ovat toiminnassa ja opetuksessa noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita välttäen tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Koulujen omien tilojen lisäksi osa oppilaista opiskelee koulua lähellä olevissa toisen asteen tiloissa ja nuorisotiloissa. Näin olemme saaneet lisättyä väljyyttä koulutiloihin.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa hygieniaan erityistä huomiota kiinnittäen. Luokkien välissä esimerkiksi pyyhitään linjasto, vaihdetaan ottimet ja desinfioidaan juomapisteet.

Oppilaan osallistuminen opetukseen

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta koulunkäynnistä.

Kouluun ei saa tulla sairaana

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos oppilas kuuluu koronaviruksen suhteen riskiryhmään

Yliopistosairaalat yhteistyössä THL:n kanssa ovat laatineet listan niistä sairauksista, joita potevien lasten katsotaan kuuluvan koronovirustartunnan saadessaan riskiryhmään sairastua vakavaan tautimuotoon. Lisätietoa riskiryhmistä löytyy tästä linkistä.

Mikäli lapsenne on hoidettavana HUSssa edellä mainittujen sairauksien takia, niin pyydämme toimittamaan koululle lasta HUSssa hoitavan lääkärintodistuksen.

Mikäli lapsella ei ole ollut aikaisempia rajoituksia lähiopetuksen suhteen influenssa- tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä koulusta pois myöskään koronavirusepidemian aikana.

Riskiryhmään kuulumisen takia poissaolevalle oppilaalle tehdään perusopetuslain §18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä ja oppilaalla on tällöin oikeus etäopetukseen soveltuvin osin. Tällaisessa tapauksessa huoltajan tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin opetusjärjestelyistä sopimiseksi.

Jos oppilaan perheessä on riskiryhmään kuuluva perheenjäsen

THL on laatinut listan sairauksista, jotka voivat lisätä aikuisilla vakavan koronavirusinfektion vaaraa. Näitä sairauksia, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä, ovat esimerkiksi:

  • Vaikea-asteinen sydänsairaus
  • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
  • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
  • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
  • Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito).

Mikäli koululaisen perheenjäsenellä on edellä mainittuja sairauksia ja huoltaja toivoo, että koululainen ei tästä syystä osallistu lähiopetukseen, voi huoltaja hakea asiasta todistuksen. Todistuksen saa ottamalla yhteyttä hoitavaan tahoon HUSiin tai Vantaan terveysasemalle. Vantaan terveysasemalle hoitoa saaneet voivat ottaa yhteyttä sähköisen Maisa-asiakasportaalin kautta. Tässä linkki Maisa -järjestelmään.

Maisan kautta lähetettävään viestiin tulee laittaa seuraavat tiedot: A) Tarvitsen todistuksen lapseni koululle. B) Kerro, mikä perheenjäsen olet / kenen alaikäisen perheenjäsenen puolesta asioit. C) Minkä sairauden perusteella pyydetään todistusta. Saatte pyytämänne todistuksen koulua varten Maisa -järjestelmästä.

Oppilaan poissaollessa koulusta riskiryhmään kuuluvan perheenjäsenen takia poissaolevalle oppilaalle tehdään perusopetuslain §18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä ja oppilaalla on tällöin oikeus etäopetukseen soveltuvin osin. Tällaisessa tapauksessa huoltajan tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin opetusjärjestelyistä sopimiseksi.

Muut poissaolot

Tarvittaessa lupaa poissaoloon tulee aina hakea normaalin poissaolokäytänteen mukaisesti. Lähiopetukseen siirtymisen jälkeen etäopetusta ei enää järjestetä poissaoleville oppilaille.

Koulukuljetukset

Koulujen avautuessa 14.5. oppilaiden koulukuljetukset jatkuvat nykyisten voimassa olevien päätösten mukaisesti. Koulut ilmoittavat taksiyhtiölle oppilaiden lukujärjestykset sekä opetuksen järjestämispaikan, mikäli niissä on muutoksia. Taksiyhtiöt ilmoittavat huoltajille kuljetusajat normaaliin tapaan.

Huoltajien tulee peruuttaa aiempaan tapaan taksikuljetus suoraan taksiyhtiölle, mikäli oppilas on poissa koulusta.

Julkisen liikenteen linjoilla on tapahtunut muutoksia kevään aikana. Mikäli oppilaalle on myönnetty koululaismatkakortti, on tärkeää selvittää hyvissä ajoin koulumatka julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu viimeisen kahden viikon ajan normaalisti. Mikäli lapsellasi on ollut tänä lukuvuonna päätös iltapäivätoimintaan ja tarvitsette hoitoa, olettehan yhteydessä suoraan oman lapsenne koulun iltapäivätoimintaa järjestävään tahoon. Iltapäiväkerhoissa voi olla useamman ryhmän oppilaita. Kerhoissa noudatetaan turvaetäisyyksiä.

Koulun kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön käytettävissä. Erityisen tärkeää on, että oppilaat, huoltajat ja opettajat ottavat huolet puheeksi oppilashuoltohenkilöstön kanssa hyvin matalalla kynnyksellä. Psykologit ja kuraattorit keskittyvät oppilaiden tapaamisiin ja opettajien työn tukemiseen.

Perusopetuksessa työskennellään omilla kouluilla. Tavoitteena on järjestää tukea kaikille niille oppilaille, joista opettajilla tai huoltajilla tai oppilailla itsellään on huolta. Koulujen henkilöstö, lapset, nuoret ja perheet voivat tarvittaessa olla yhteydessä oman koulunsa kuraattoriin ja psykologiin Wilman välityksellä tai puhelimitse. Psykologit ja kuraattorit jatkavat työskentelyä oppilaiden kanssa myös kesäkuussa ja palaavat töihin elokuun alkupuolella.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat oppilaiden ja perheiden tukena koulujen avauduttua ja lukuvuoden päättymisen jälkeen läpi kesän. Kouluterveydenhuollon vastaanotoissa siirrytään 14.5.2020 alkaen etävastaanotoista kouluilla tapahtuviin vastaanottoihin. Vantaan kouluterveydenhuollon puhelinpalvelu palvelee numerossa 09 8395 0025 maanantaista torstaihin 8-15 ja perjantaisin klo 8-14.

Koulut tiedottavat järjestelyistä tarkemmin

Kouluissa tehdään koulukohtaisia järjestelyjä. Koulujen alkamisajankohtiin ja tilajärjestelyihin voi tulla muutoksia. Koulut tiedottavat tarkemmista opetusjärjestelyistä huoltajille lähipäivinä, viimeistään 12.5.

Lue lisää lähiopetukseen palaamisesta Opetushallituksen nettisivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminen-perusopetuksessa

Lue viesti albaniaksi: Mirë se vini në mësimin në klasë duke filluar nga 14.5
Lue viesti arabiaksi: نرحّب بعودتكم لإكمال الدراسة في المدرسة اعتباراً من تاريخ 14. 5.
Lue viesti somaliksi: Kusoo dhawoow waxbarashada lagu qaadanayo dugsiga laga billaabo 14.5.
Lue viesti venäjäksi: Добро пожаловать на контактное обучение с 14.05.
Lue viesti viroksi: Teretulemast kontaktõppesse alates 14.5.

Julkaistu: 8.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter