Vantaa kartoittaa asukkaiden näkemyksiä lähimetsiin jätettävästä lahopuusta – vastaa kyselyyn 31.5. mennessä

Lahopuuta metsässä

Kaupunki selvittää verkkokyselyllä asukkaiden näkemyksiä lähi- ja virkistysmetsiin jätettävästä lahopuusta. Kysely on auki 31.5. saakka.

Virkistysmetsien hoidon yhteydessä asukkaat antavat usein palautetta siitä, että metsiin on jätetty lahopuita, ja toivovat niitä poistettavan. Käynnissä olevalla kyselyllä halutaan kartoittaa asukkaiden näkemyksiä laajemmin ja luoda kokonaisvaltaisempi kuva siitä, miten asukkaat metsissä olevaan lahopuuhun suhtautuvat, millainen sijainti olisi hyvä säästettävälle lahopuulle ja millainen lahopuu sopisi asukkaiden mielestä metsämaisemaan parhaiten.

Metsäiset viheralueet ovat asukkaille tärkeitä ulkoilu- ja vapaa-ajanviettopaikkoja. Kaupunki hoitaa metsiään virkistyskäytön lähtökohdista, mutta huomioi myös luontoarvojen säilyttämisen tärkeyden. Kuollut puuaines eli lahopuu on osa luonnonmetsiä ja tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Esimerkiksi monet lahottajasienet, käävät ja hyönteiset ovat lahopuusta riippuvaisia. Lahottajaeliöt hajottavat kuolleen puun vähitellen, ja puuhun sitoutuneet ravinteet palautuvat metsän kiertoon.

Kyselyn tulosten avulla halutaan yhteensovittaa lahopuuston säästämistä ja alueiden virkistyskäyttöä. Tuloksia hyödynnetään laajempien metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja päätettäessä miten yksittäisten tuulen kaatamien tai huonokuntoisena kaadettavien puiden kanssa toimitaan.

Julkaistu: 12.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter