Luonnosta voimia koronakevääseen

Kesä on tulossa ja pian on se aika, että lapsilla ja nuorilla on taas runsaasti vapaa-aikaa. Koronaepidemian aikana ja varsinkin kauniilla ilmalla, ihmiset ovat innostuneet ulkoilusta ja liikunnasta.

-Vantaalla on tilaa liikkua turvallisesti, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen viikon koronkatsauksessaan. Pyöräily on vantaalaisille luonteva liikkumisen muoto ja Vantaalla onkin varsin kattava pyörätieverkosto. Juuri on valmistunut pyöräilykartta, josta jokainen pyöräilystä innostunut löytää itselleen reittiehdotuksia. Kartta tulee jakoon kaupungin avoinna oleviin palvelupisteisiin.

Kaupunki jakaa turvallisen ulkoilun ja liikunnan ohjeita omilla liikuntapaikoillaan. Liikuntapaikkojen käytössä noudatetaan henkilörajoituksia, eli paikoilla saa olla kerrallaan toukokuun aikana enintään 10 ja kesäkuusta alkaen enintään 50 henkilöä kerrallaan. Käytössä on huomioitava etäisyydet käyttäjien välillä ja yleiset hygieniaohjeet.

Vantaa järjestää perinteisiä opastettuja luontoretkiä kesän aikana. Suositut retket tehdään tällä kertaa enintään 20 henkilön ryhmissä. Toukokuun retket on peruttu, mutta kesäkuun alusta retkeillään muun muassa lintu-, ötökkä- ja valokuvausteemoilla. Syksyllä jatketaan sieni- ja ruskaretkillä.

Huoli lapsiperheistä ja työllisyydestä kasvaa

Tartuntoja on Vantaalla todettu 13.5. mennessä 735 ja valitettavasti 35 vantaalaista on tautiin menehtynyt. Sairastavuus on Vantaalla suhteellisen korkea; vantaalaisset edustavat 4 prosenttia Suomen väestöstä, mutta tartuntoja on 12 prosentilla.

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Vantaan vastuiden lakkaamisesta lentoasemalla. Tämä vapauttaa resursseja kaupungin omiin palveluihin.

Koko maassa ja niin myös Vantaalla on havaittavissa, että lapsiperheiden tuen tarve on kasvussa. Perheneuvolassa asiakkaiden soitot ja yhteydenotot ovat edelleen lisääntyneet. Lasten oireilu ja koronatilanteen aiheuttama kuormittuneisuus nousevat esiin. Asiakkaat toivovat enemmän kasvokkaisia tapaamisia. Vantaan lähetteet erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriaan ovat lisääntyneet pandemian aikana 13 prosenttia.

Syynä ovat useiden palveluiden pitkät jonot ja kriisiytyvät asiakkaat, joille varataan kiireellisiä lääkäriaikoja. Tällöin jo tilanne on usein niin akuutti, että erikoissairaanhoidon lähete on ainoa vaihtoehto.

Työttömyys on Vantaalla suurempi kuin koskaan. Huhtikuussa työttömien ja lomautettujen määrä oli jo yli 24 000. Korona vaikuttaa voimakkaasti palvelualoilla eli erityisesti nuorten ja naisten työllisyyteen. Toimialojen välillä on suuria eroja, osalla terveysteknologia- ja ICT -aloja menee hyvin.

Ruokaa lapsille, tukea omaishoitajille ja hoivakodeille

Koronaepidemian aikana on ylivoimaisesti suosituin tukipalvelu ollut ruoka-apu. Koululounaan jakelu päättyi koulujen avauduttua. Vantaa on päättänyt lasten kesäruokailusta asukaspuistoissa. Nyt olemme linjanneet, että hygienian ja järjestelyjen sujuvuuden vuoksi ateria on kylmä – eli picnic-tyyppinen.

Omaishoitajien tukemiseksi suunnitellaan jalkautuvaa toimintaa koteihin. Kotona asumisen tuen palveluyksiköllä ei ole koronapositiivisia asiakkaita. Kotihoidossa on havaittu joidenkin asiakkaiden yleiskunnon laskua, kun aiempi ulkoilu on jäänyt pois. Joillakin tämä on johtanut lisääntyneeseen avun tarpeeseen.

​Vantaan vanhus- ja vammaispalveluista ostopalveluna järjestetään merkittävä osa.​ Poikkeusolojen takia Vantaa tulee maksamaan lisäkorvausta pandemian aiheuttamiin kustannuksiin palvelutuottajille niiden sopimusten osalta, joissa suojainten hankinnan kustannuksia ei ole sovittu palveluntuottajan vastuulle.​ Korvauksen suuruus määritellään erikseen, mutta se tulee olemaan kohtuullinen ja suhteutettu kaupungin omaan suojaustasoon. Korvaus tulee olemaan määräaikainen.​

Lentoaseman resurssit Vantaan omiin palveluihin

Vantaa on noin kuukauden ajan huolehtinut lentoasemalla saapuvien matkustajien ohjauksesta ja näytteenotosta. Tehtävä on ollut runsaasti resursseja sitovaa. Valtioneuvosto on päättänyt, että Vantaa vapautetaan tästä tehtävästä.

Noin neljän viikon aikana lentoasemalla työskenteli 30 henkilöä. Viimeisenkahden viikon aikana vastaanotettiin yli 10 000 matkustajaa. Tarkastuksissa löydettiin yhdeksän koronapositiivista henkilöä.

Kouluihin ja päiväkoteihin palattiin reippaasti

Vantaan 24 000 perusopetuksen oppilaasta lähes kaikki palasivat kouluun. Vain 9 prosenttia eli 2 153 lasta jäi kotiin. Syynä useimmiten se, että oppilas tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään.

Varhaiskasvatuksessa on lapsia ollut yli 6 000, eilen 57 prosenttia koko lapsimäärästä. Lapsimäärän ennakoidaan lisääntyvän ensi viikolla.

Kouluun palaamisen tunnelmia ennakoitiin Vantaa-kanavalla: https://vantaakanava.fi/kartanonkosken/.

Julkaistu: 15.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter