Ensi vuoden talousarvio sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveyslautakunta käy maanantaina 8. kesäkuuta kokouksessaan lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarviosta sekä vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmasta.

Toimialan taloussuunnitelmaa laaditaan tilanteessa, jossa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia palvelutarpeeseen ja -tuotantoon sekä epidemian kestoa ei vielä tiedetä. Vaikutukset tulevat kuitenkin heijastumaan pitkälle taloussuunnitelmakaudelle 2021–2024. Sekä toiminnoissa tehtyjen muutosten että ihmisten palveluihin hakeutumisen vähenemisen vuoksi vantaalaisten palvelutarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi epidemian jälkeen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on varauduttava hoitamaan samanaikaisesti sekä pitkittynyttä koronaepidemiatilannetta että kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti niin, että niukkenevilla resursseilla tuetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia mahdollisimman vaikuttavasti.

Kaupunginhallituksen 1.6.2020 antamassa vuoden 2021 talousarviolaadinnan kehyksessä tulomääräraha on 41,9 milj. euroa ja menomääräraha 720,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esityksestään talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2024 kokouksessaan 14.8.2020.

Lautakunta saa käsiteltäväkseen myös Rajakylän neuvolan lakkauttamisen ja toiminnan siirtämisen Hakunilan neuvolaan 10.8.2020 alkaen.

Vuonna 2019 Rajakylän neuvolan asiakasmäärä oli 98 synnyttäjää ja 798 alle kouluikäistä lasta. Asiakaskunnan hoitamiseen tarvitaan 3,5 terveydenhoitajan työpanos. Osoitteessa Latukuja 1 toimiva Rajakylän neuvola on pienen henkilöstömäärän vuoksi palveluiden turvallisen tuottamisen kannalta haavoittuva ja henkilöstön työkuormitusta lisäävä. Tähän on myös AVI ottanut kantaa tarkastuksessaan 5/2019. Rajakylän neuvolan palveluita on tilapäisesti siirretty Hakunilan neuvolaan kesäisin sekä viimeksi koronaepidemian aikana keväällä 2020.

Lisäksi lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan hankinnan kilpailuttamista. Lautakunta saa tutustuttavakseen Vantaan erityisasumisen valvontaraportin vuodelta 2019 sekä selvityksen vanhuspalvelujen kokonaisuudesta 2020.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter