Kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsausta

Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksen listalla on maanantaina 15. kesäkuuta vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus, johon on kerätty tietoa muun muassa taloudesta, väestökehityksestä ja työllisyydestä tammi−huhtikuun ajalta. Voit seurata kokousta suorana kello 18 alkaen Vantaa-kanavalla.

Vantaan väkiluku oli maaliskuun 2020 lopussa Tilastokeskuksen mukaan noin 235 100. Väkiluku on kasvanut tänä vuonna tammi−maaliskuussa runsaalla 1 300:lla, mikä on noin 100 vähemmän kuin vastaavana aikana 2019. Kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta saatu muuttovoitto pieneni edelliseen vuoteen nähden lähes 250 hengellä, mutta luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden kasvoi noin 50:llä.

Työttömyys kääntyi koronakriisin seurauksena maaliskuussa jyrkkään nousuun. Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli Vantaalla 12 prosenttia eli työttömänä oli runsaat 14 200 henkeä. Tämä on lähes 4 400 henkeä enemmän kuin vastaavana ajankohta vuotta aiemmin ja noin 3 800 henkeä enemmän kuin helmikuun 2020 lopussa. Työttömistä lomautettuja oli noin 25 prosenttia. Työttömyystilanne jatkoi heikentymistä huhtikuussa. Uudenmaan ELY-keskuksen viikkoon 18 ulottuvien tilastojen perusteella työttömien työnhakijoiden määrä on Vantaalla noin 24 000 henkeä, missä on kasvua maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna noin 9 800 henkeä. Vantaan työttömyysaste on 20,3 prosenttia, ja puolet työttömistä työnhakijoista on lomautettuja.

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuun aikana verotilityksiä yhteensä 356,5 miljoonaa euroa, josta kunnallisveroja 322,9 miljoonaa, yhteisöveroja 31,4 miljoonaa ja kiinteistöveroja 2,1 miljoonaa. Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla oli kasvua 2,7 prosenttia. Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kuntien verotulokehitykseen vuonna 2020. Kokonaisuutena Vantaan verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion 79 miljoonalla eurolla, muuta koronan vaikutukset verotulokertymään täsmentyvät vuoden aikana. Vantaan verotulokehityksen toipumista hidastaa rajoitustoimenpiteiden purkamisesta huolimatta koronaviruksen pitkäaikaiset vaikutukset lentoliikenteeseen ja lentokenttätoimintoihin.

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 135,1 miljoonaa euroa, toimintakuluja (ilman HSY) 516,5 miljoonaa, ja toimintakatteeksi on näin muodostunut -381,5 miljoonaa.

Vuoden 2020 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuosikatteeksi ennustetaan 16 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 75 miljoonalla. Tulosennuste päätyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -98,5 miljoonan euron alijäämään (talousarvio -23,1 miljoonaa). Ennusteessa ei ole otettu huomioon hallituksen suunnittelemia kuntatalouden lisäkompensaatioita, jotka toteutuessaan pienentävät ennustettua alijäämää.

Tutustu tarkemmin osavuosikatsauksen tietoihin.

Muita kokouksen aiheita

  • Vuoden 2020 aikana vuokrahankkeina toteutettavat opetus- ja päiväkotitilat
  • Hallintosäännön muuttaminen / kevät 2020
  • Vuoden 2021 talousarviolaadinnan kehys
  • Vaaralanlampien asemakaavamuutos: uimapaikka ja ulkoilureittejä
  • Asemakaavamuutos Viertolassa: Lauhatielle uusi päiväkoti

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 10.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter