Kivistön palvelukeskittymä markkinavuoropuheluun

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.6. muun muassa Kivistön palvelukeskittymän markkinavuoropuhelun sekä Kulttuuritehdas Vernissan perusparannuksen.

Kulttuuritehdas Vernissan perusparannus hyväksyttiin

Kulttuuritehdas Vernissa liittyy Tikkurilan jokirannan kehittämiseen. Vernissassa järjestetään viikoittain lukuisia juhlia, konsertteja, teatteriesityksiä, seminaareja ja muita tapahtumia kaikenikäisille vantaalaisille. Vernissan tiloja käyttävät vantaalaiset koulut, järjestöt ja kulttuuritoimijat.

Perusparannus varmistaa nuorisotoimen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa, vahvistaa Tikkurilan jokirannan elinvoimaa ja mahdollistaa uuden alakulttuuriklubin sekä tapahtumatorin toteuttamisen Vernissan yhteyteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Vernissan tarveselvitys-hankesuunnitelman ja sen 6,8 miljoonan euron tavoitehinnan. Vernissaan kytkeytyvän palokalustovaraston korjaustyön tavoitehinta on 280 000 euroa.

Teemu Paavola sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintojohtajaksi

Kaupunginhallitus valitsi Teemu Paavolan sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintojohtajaksi. Hän vastaa toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Vierumäenmetsälle esitetään suojelua

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Vierumäen metsälle haetaan luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta. Vierumäenmetsä on laajahko kangas- ja kalliometsien sekä ravinteikkaiden lehtojen ja korpien alue, jossa on muun muassa erittäin lahokaviosammalen laaja ydinalue.

Metsäalueella on elinympäristöjä myös monipuoliselle lintulajistolle. Alueella tavattuja lajeja ovat esimerkiksi pyy, mustapääkerttu, sirittäjä, laulurastas, mustarastas ja punakylkirastas.

Alueella on paljon erilaisia käyttäjiä ja reittitarpeita, joten suojelualueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa määritellään erityisesti reitistön kehittämiskohteet ja merkintätarpeet tarkemmin.

Kivistön palvelukeskittymä markkinavuoropuheluun

Kaupunginhallitus päätti, että Kivistön palvelukeskittymän toteuttamisesta kiinnostuneet toimijat voivat ilmoittautua elokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen kaupunki järjestää toteuttamiskelpoisimpien ehdotusten tarjoajien kanssa markkinavuoropuhelun. Tämän jälkeen kaupunginhallitus arvioi, onko tarkemmin määritelty kilpailu tarpeen vai löydetäänkö jo käydyn vuoropuhelun pohjalta ehdotus, jonka kanssa voidaan sopia hankkeen toteuttamisesta.

Markkinavuoropuhelussa kaupunki käy parhaiden ehdotusten jättäneiden tahojen kanssa neuvotellen heidän toteutusehdotuksensa läpi arvioiden sen toteutettavuutta, toiminnallisuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja resurssiviisautta.

Kilterinkujan kaava nähtäville

Kaupunginhallitus asetti nähtäville Myyrmäen Kilterinkuja 2 kaavan, jossa vajaakäyttöinen toimitilarakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Vapaala ja Myyrmäki, Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliselle alueelle rakennetaan kerrostaloja noin 220 asunnolle.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki etsii yhteistyössä nykyisten Myyräncolon vuokralaisten kanssa korvaavia tiloja toimijoiden käyttöön.

Mönkkösen kulma valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Viertolan Mönkkösen kulman kaavamuutoksen, jolla mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen rakentaminen. Asukkaita kaavamuutos mahdollistaa noin 50. Ympäristöään tehokkaamman maankäytön perustelee kaupunkimaisen katukuvan kehittäminen Vantaan ratikan reitin varrella.

Julkaistu: 15.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter