Valtuusto päätti koulu- ja päiväkotitilojen paviljonkirahoituksesta

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6. useiden paviljonkitilojen rahoituksesta kuluvan vuoden aikana.

Rajakylän päiväkotipaviljonki tulee päiväkodin huonokuntoisena purettavan päärakennuksen paikalle ja se toimii Latupuiston päiväkodin väistötilana. Koivukylän paviljonki vastaa alueen päiväkotipaikkojen vajaukseen ja varhaiskasvatusikäisten kasvun tarpeisiin. Veromäen paviljonkiin tulee Aviapoliksen alueen uusia aineopetustiloja.

Huonokuntoinen toistaiseksi tyhjillään ollut Vierumäen koulun vanha paviljonki korvataan uudella. Kilterin koulun väistötilat toimivat jatkossa myös Kivimäen koulun väistötilana ja aina Ojahaan yhtenäiskoulun valmistumiseen asti. Jokinimen koulun väistötilat toimivat jatkossa Simonkallion koulun ja Peltolan koulun laajennuksen väistötilana. Kaivokselan koulun paviljongin tarve alkaa, mutta jatkuu 150 oppilaan laajuisena kasvuun vastaavana aina, kunnes Ojahaan yhtenäiskoulu valmistuu.

Lisäksi tilakeskus on kilpailuttanut Vapaalan päiväkodin paviljonkirakennukselle korvaavan paviljongin. Kaupunginvaltuusto teki paviljonkien edellyttämän määrärahamuutoksen vuoden 2020 talousarvioon.

Korona vaikuttaa vuoden 2021 talousarvion kehykseen

Vantaan vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi laadittu kehys perustuu epävarmoihin tietoihin koronan vaikutuksista: verotulojen kehityksestä, valtion tuesta kunnille ja työllisyydestä. Kehys tehdään ns. teknisenä kehyksenä, jossa ei vielä ole ennakoitu kaikkia tulevia tuloja ja menoja. Pohjana ovat nykyiset veroprosentit.

Koronavirusepidemian vaikutukset kuntatalouteen, julkiseen talouteen kokonaisuutena sekä kansantalouteen ovat merkittäviä. Se vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvuun ja vähentää kuntien vero- ja maksutuloja. Työllisyyden hoidon menot ja joukkoliikenteen kustannukset kasvavat.

Vuoden 2021 kehyksen verotuloennuste on 54 miljoonaa euroa aiempia arvioita pienempi, josta kunnallisveroarvion laskun osuus on 46 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa pohjana ovat Kuntaliiton toukokuun ennusteet. Hallituksen päätöksiä kuntatalouden kompensaatioista ei ole tässä vaiheessa arvioitu, koska niistä ei valmisteluvaiheessa ollut tarkempaa tietoa.

Kaksi kaavaa vahvistettiin

Vaaralanlampien kaava mahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Viertolan Lauhatien päiväkoti rakennetaan kaavan mukaan purettavan Kurjenpolven päiväkodin tilalle. Nykyisen Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin, ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.

Julkaistu: 15.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter