Maisemavalaistuskyselyn ehdotuksista valittiin neljä kohdetta

Kaupunginmuseo

Asukkailta toivottiin huhti-toukokuussa verkkokyselyllä ehdotuksia maisemavalaistuskohteiksi kaupungin katu- ja viheralueilla Tikkurilan suuralueella.

Kyselyyn tuli yhteensä 27 ehdotusta, joiden perusteella valaistaviksi valittiin neljä eri kohdetta kaupungin keskeisiltä paikoilta.

Erilaisilla maisemavalaistusratkaisuilla valaistaan Valkoisenlähteentien Orvokkitien kohdalla ylittävä kevyenliikenteensilta, kookkaita mäntyjä ja puistonäkymää Winterinmäellä, Jokioisten muinaispuiston oleskelualue ja muuta ympäristöä sekä Heidehofintien, Kyytitien ja Jokiniemenkadun kiertoliittymä.

Valittujen kohteiden katsottiin annettujen ehdotusten joukosta parantavan parhaiten kaupunkikuvaa sekä lisäävän asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Osa annetuista ehdotuksista karsiutui pois, sillä ne sijaitsevat yksityisillä tai valtion mailla. Lisäksi osaan ehdotetuista kohteista valaistusta on jo suunnitteilla tai rakenteilla. Tällaisia kohteita ovat mm. Tikkurilan jokirannan alue ja Hiekkaharjun uusi vesitorni.

Kohteiden valaistuksen suunnittelu alkaa syksyllä ja rakentaminen tapahtuu vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Lue lisää kyselystä ja valituista kohteista osallistuva.vantaa.fi-sivulla.

Julkaistu: 30.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter