Fysioterapiassa kokeiltiin kolmea etäkuntoutusratkaisua


Kuntoutusyksikön fysioterapiassa aloitettiin viime marraskuussa kolmen etäkuntoutusratkaisun kokeilujakso osana 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Etäkuntoutuksen kehittäminen on kuntoutusyksikön keskisen alueen esimiehen Pinja Reikon mukaan tärkeä osa tulevaisuuden palveluvalikkoa perusterveydenhuollon fysioterapiassa.

-Etänä tapahtuva kuntoutus voi olla merkittävä etu asiakkaalle, jonka olisi muuten vaikea siirtyä esimerkiksi paikanpäälle tapahtuvaan terapiaan. Tällöin toiminta on asiakaslähtöistä, kertoo Reikko kokeilun taustoista.

Kokeilussa mukana oli GoodLife Technology Oy:n omatoimisia harjoituksia sisältävä Kiosk Trainer, television välityksellä toimiva videoharjoituspalvelu TV Trainer ja harjoitteiden ohjauspalvelu Remote Trainer. Palveluiden tarkoituksena on auttaa asiakasta toteuttamaan harjoitteita joko omatoimisesti tai terapeutin avustuksella.

Haasteista opeiksi

Kokeilun tavoitteena oli kehittää digitaalisten kuntoutusratkaisujen käyttämistä ja toimintatapoja asiakkaiden omatoimisen harjoittelun tukemiseksi. Ammattilaiset kokivat myös tärkeäksi päästä lähemmäs asiakkaan arkea ja ohjata harjoitteita tehokkaammin.

-Laite motivoi asiakasta harjoittelemaan kotona paremmin omatoimisesti, kun hän pystyi tekemään harjoituksia television kautta ohjeistettuna, kertoo kokeilussa mukana ollut fysioterapeutti Hanna Simonen.

Toisaalta kokeilussa koettiin haasteita esimerkiksi nettiyhteyksissä. Ratkaisuja pyrittiin etsimään asiakkaiden, ammattilaisten ja yrityksen kanssa yhteistyössä. Simosen mukaan haastavaa oli myös löytää sopivia asiakkaita, sillä uusi toimintatapa vaatii kuntoutujalta mielenkiintoa ja halua oppia laitteiden käyttöä. Verrattuna nettiterapiaan tai virtuaalilasikokeiluun, fysioterapian etäkuntoutuskokeilujen kohderyhmänä olivat ikääntyneet kuntoutujat.

-Väestön ikääntyessä ja yli 65-vuotiaiden osuuden kasvaessa onkin tärkeää, että sähköisiä palveluja kehitetään tämän kohderyhmän tarpeet huomioiden, pohtii Vantaan osahankkeen projektipäällikkö Sari Helenius.

Etäratkaisujen jatkokehittäminen kiinnostaa

Etäkuntoutusjaksosta saatiin hyvin tietoa, miten erilaisia etäkuntoutusratkaisuja voidaan hyödyntää kuntoutusyksikön fysioterapiassa. Kokeilussa opittiin, että lähtökohtaisesti asiakkaat ja ammattilaiset tarvitsevat yksinkertaisia ratkaisuja.

-Opin, kuinka sujuva yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Etäkuntoutus vaatii vielä jatkokehittämistä, jotta saisimme siitä sujuvan uuden toimintatavan fysioterapeutin työhön, pohtii Simonen.

Yhteistyöllä saatiin aitoa kokemusta etäratkaisujen toiminnasta ja siihen tarvittavista taidoista. Heleniuksen mukaan yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä sekä tutkittua tietoa yhdistelemällä etäkuntoutusta voitaisiin viedä eteenpäin.

-Saimme palvelustamme palautetta koko kirjolla positiivisesta rakentavaan kritiikkiin. Tästähän koko yhteiskehittämisessä on kysymys. Uskon, että löysimme yhteisiä ajatuksia siitä, mikä toimi ja toisaalta siitä mikä ei toiminut, tiivistää GoodLife Technology Oy:n Toni Kankaanpää vielä yhteistyön tuloksista.

Lisätietoja

Kuntoutuksen palvelupäällikkö Virpi Aromaa, p. 040 076 5749, virpi.aromaa@vantaa.fi

CoHeWe Vantaan hankkeen projektipäällikkö Sari Helenius, p. 040 357 0313, sari.helenius@vantaa.fi

Lue lisää hankkeesta www.cohewe.eu

Julkaistu: 8.7.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter