Kaupunginvaltuusto käsittelee Vierumäenmetsän rauhoittamista

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 24.8. kello 18. Voit seurata kokousta suorana Vantaa-kanavalla. Asialistalla on muun muassa Korson suuralueella sijaitsevan Vierumäenmetsän rauhoittaminen.

Suojelualue muodostuu Vierumäen eteläisestä ja pohjoisesta korvesta sekä niiden välisestä metsäalueesta. Nähtävillä olevassa uudessa yleiskaavaehdotuksessa 52 hehtaarin alue esitetään kokonaan luonnonsuojelualueeksi. Vierumäenmetsä on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä korpi- ja lehtokeskittymä, joka sisältää EU-direktiivilajistoa, uhanalaista ja silmälläpidettävää sammallajistoa, huomionarvoista kääpälajistoa sekä uhanalaisia luontotyyppejä.

Valtuuston käsittelyyn etenee myös asemakaavamuutos Viertolassa, Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävä asuinrakennus. Uusia asukkaita muutos mahdollistaa noin 50 ja pysäköintipaikkoja yhteensä 30. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos: Vantaan ratikan linjauksen vuoksi tontista siirtyy noin 90 m2:n kokoinen alue katutilaksi.

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Selostustilaisuus ja kyselytunti kokousta edeltävänä torstaina

Kaupunginvaltuuston selostustilaisuus ja kyselytunti pidetään torstaina 20.8. kello 17. Tilaisuudessa asiaa tällä kertaa suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnan arvioinnista, ruotsinkielisten palveluiden koordinoinnista, perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta sekä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksesta.

Infotilaisuutta on päätöskokouksen tapaan mahdollista seurata Vantaa-kanavan suoran lähetyksen kautta.

Julkaistu: 19.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter