Vantaan asumispalveluissa toimintaa valvotaan systemaattisesti

Yle MOT uutisoi artikkelissaan 10.8.2020 kuinka Suomen suurimmat kunnat tarkastavat omia kunnallisia tehostetun vanhushoivan yksiköitä. Artikkelissa annettiin kuva, että Vantaalla asumispalvelujen valvonta on puutteellista.

Vantaa on vuosina 2015-2016 käyttänyt oman toiminnan valvonnasta termiä auditointi. Tätä ei Yle MOT:n kriteerien mukaan pidetä virallisena tarkastuskäyntinä. Vuoden 2016 oman toiminnan auditointi raportteja ei oltu myöskään diarisoitu.

- Haluamme oikaista ja selventää tätä, jotta tekemämme hyvä työmme ei valu hukkaan tämän Ylen tekemän dokumentin vuoksi, kommentoi Vantaan Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

- Vantaalla on valvottu omaa ja ostopalvelua systemaattisesti jo vuodesta 2011 lähtien. Ylen tietopyynnöstä toimitimme tiedot valvontakäynneistä ajalta 2015-2020.

- Kaupungilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus valvoa sekä yksityisten hoiva-asumisen palveluntuottajien toimintaa että kaupungin itse tuottamaa toimintaa. Tätä onkin Vantaalla toteutettu laadukkaasti ja säädösten mukaisesti, ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä aluehallintoviranomaisten kanssa. Vantaalla omia vanhusten hoivakoteja on 12 kpl ja yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajien hoivakoteja Vantaalla sijaitsee 18 kpl.

Laadunvalvontasuunnitelma ohjaa valvontatyötä

Valvontatyö on Vantaalla suunnitelmallista ja toteutetaan laaditun laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Ohjaus- ja valvontakäyntejä tehdään hoivayksiköihin, palvelutaloihin ja vammaisten toimintayksiköihin ennalta ilmoitetusti ja ennalta ilmoittamattomatta, sekä lisäksi tarvittaessa huoli-ilmoituksiin perustuvilla ilmoittamattomilla tarkastuskäynneillä.

Laadunvalvonta on tiivistä yhteistyötä palveluntoteuttajan, palvelunsaajan sekä viranomaisten välillä. Jatkuva laadunvalvonta perustuu aina yksikössä laadittuun omavalvontasuunnitelmaan, joka ohjaa laadukasta toimintaa ja antaa ohjeet henkilöstölle sekä asukkaille ja heidän läheisilleen kuinka toimitaan, jos palvelun laadussa tapahtuu poikkeamia. Myös jokaisessa Vantaan kaupungin hoivayksikössä, palvelutalossa sekä vammaisten omissa asumisyksiköissä on tehty omavalvontasuunnitelma.

Nämä omavalvontasuunnitelmat päivitetään tämän syksyn aikana ja elokuussa koulutetaan erityisasumisen oman toiminnan esimiehiä teemalla ”millainen on hyvä omavalvontasuunnitelma ja miten sitä hyödynnetään arjessa”.

Omavalvontaa on tehostettu

Kuluneen kevään ja kesän aikana kaupungin omissa yksiköissä on tehostettu omavalvontaa mm. soittamalla erityisasumisen asiakkaiden läheisille. Puheluiden tarkoituksena oli selvittää läheisten näkemyksiä palvelun laadusta ja kuunnella heidän toiveitaan. Lisäksi laadunvalvonnassa on toteutettu vuosittaisia valvontakäyntejä etäyhteyksiä hyödyntäen Covid-ohjeistusten mukaisesti, ja ennalta ilmoittamattomin tarkistuskäynnein saatujen palautteiden perusteella.

Elokuun alusta on palattu normaaliin valvontatoimintaan valtakunnallisia suojautumisohjeita noudattaen.

Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Maria Borg, Palvelupäällikkö

Niina Linja, Palvelupäällikkö

Julkaistu: 20.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter