Vierumäenmetsän suojelualueelle nimi Rauno ja Liisa Ruuhijärven mukaan

Vantaa hakee rauhoitusta Korson Vierumäellä sijaitsevalle 52 hehtaarin suuruiselle metsälle, jonka luontoarvot ovat arvokkaat koko maakunnan mittakaavassa. Asiasta päätti Vantaan kaupunginvaltuusto kokouksessaan 24.8. esittäen samalla kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä tahtona, että luonnonsuojelualue nimettäisiin vantaalaisten luonnonsuojeluaktiivien Rauno ja Liisa Ruuhijärven mukaan.

Professori Rauno Ruuhijärvi täyttää syyskuussa 90 vuotta. Vantaan kaupunki haluaa nimeämisehdotuksellaan onnitella ja kunnioittaa Ruuhijärven pariskunnan elämäntyötä.
- Rauno Ruuhijärvi on yksi suomalaisen luonnonsuojelutyön suurnimi. Hän liittyy oman tieteellisen työnsä lisäksi lähes kaikkiin valtakunnallisiin ja osin kansainvälisiin luonnonsuojelun päätöksiin 1970-luvulta 1990-luvulle. Puoliso Liisa Ruuhijärvi (1931-2016) puolestaan teki elämäntyönsä Korson yhteiskoulun biologian ja maantieteen lehtorina ja aktiivina paikallisyhteisönsä monissa toiminnoissa, perustee nimeämisehdotusta Vantaan kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä. Vantaan kaupungin ehdotus julkistettiin Suomen Luonnon päivän 29.8. valtakunnallisessa tilaisuudessa Helsingissä.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana vuodesta 1978 vuoteen 1990 toiminut Rauno Ruuhijärvi asuu Korsossa, lähellä nyt rauhoitettavaksi esitettävää metsää, joka on kangas- ja kalliometsien sekä ravinteikkaiden lehtojen ja korpien muodostama monipuolinen kokonaisuus.

Lehto- ja saniaiskorpien lajistoon kuuluvat esimerkiksi näyttävät suursaniaiset kotkansiipi, hiirenporras ja metsäalvejuuri. Metsässä viihtyvät myös useat Vantaalla harvinaiset kääpälajit ja monipuolinen lintulajisto. Alueella tavattuja lajeja ovat esimerkiksi vaarantuneeksi lajiksi luokiteltu pyy, mustapääkerttu, sirittäjä, laulurastas, mustarastas ja punakylkirastas. Lisäksi Vierumäenmetsässä sijaitsee erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen laaja ydinalue. Metsä on suosittua ulkoilumaastoa ja alueella on paikoin tiheä polkuverkosto.

Uudenmaan ELY-keskus tekee myöhemmin luonnonsuojelulain mukaisen päätöksen Vantaan kaupungin omistaman metsäalueen rauhoituksesta ja sen nimeämisestä. Vierumäenmetsän nimeksi ehdotetaan: Rauno ja Liisa Ruuhijärven metsä – Rauno och Liisa Ruuhijärvis skog.

Artikkeli Rauno Ruuhijärven elämäntyöstä Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaisemassa Luonnonsuojelija-lehdessä 03/2020.

Julkaistu: 29.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter