Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esitykset talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2024

Sosiaali- ja terveyslautakunta muokkasi ja hyväksyi maanantaina 14.9. kokouksessaan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2021 on 720,5 milj. euroa ja tulomääräraha 41,9 milj. euroa.

Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 446,7 milj. euroa ja tulomääräraha 40,6 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 6,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2020 toteutumaennusteeseen kasvua on 0,8 prosenttia ilman pandemiamenoja. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioesityksen tulomääräraha on 1,3 milj. euroa ja menomääräraha on 273,8 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 236,6 milj. euroon. Vantaa esittää HUS:lle, että HUS vahvistaisi talousarviossaan Vantaan osuudeksi vastaavan summan.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa valtionavustukset Tulevaisuuden sote-keskus- sekä sote-rakenneuudistusta tukevalle alueellisen valmistelun hankkeelle. Hankkeiden vuodelle 2021 arvioitu tulomääräraha (4,6 milj. euroa) ja menomääräraha (5,5 milj. euroa) on lisätty toimialan talousarviomäärärahaan. Ilman hankemäärärahoja vuoden 2021 menomäärärahassa on kasvua 7,0 prosenttia ja toteutumaennusteeseen ilman pandemiamenoja verrattuna 1,2 prosenttia. Tulomääräraha 2021 on 2020 käyttösuunnitelmaa 0,1 % pienempi ja toteutumisennustetta 1,5 % suurempi.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2021 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:

• Terveysasemien palvelujen saatavuuden parantaminen vastaanotoille pääsyä nopeuttaen, digitaalisia palveluja laajentaen sekä asiakasohjausta ja neuvontaa uudistaen. Lisäksi terveysasemien aukioloaikojen ja toiminnan vakauttaminen.
• Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen palvelutarpeen arviointia kehittäen ja varhaisen tuen palveluja uudistaen sekä perhekeskustoimintaa laajentaen.
• Nuorten hyvinvoinnin parantaminen tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
• Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen lisäämällä ja kehittämällä kotona asumista tukevia palveluja.
• Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen työhyvinvointia tukien sekä monimuotoisia työtapoja ja niiden johtamista kehittäen.
• Palvelujen järjestämis- ja tuottamistapojen arvioiminen ja tarkoituksenmukaisten muutosten käynnistäminen.
• Tiedolla johtaminen vakiinnuttaminen toimialan johtamisen ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi.
• Erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistaminen alueellisena yhteistyönä.
• Tarkastellaan ostopalveluiden ja oman toiminnan suhdetta niin, että arvioidaan kunkin palvelun kohdalla, onko palvelu kannattavampaa tuottaa omana toimintana vai ostopalveluna.

Lautakunta sai kokouksessaan kattavat selostukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsauksesta 2/2020 sekä perhepalvelujen kehittämistoimenpiteistä.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin.

Julkaistu: 14.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter