Sote-lausuntoon pelastustoimea koskeva täydennys

Kaupunginhallitus täydensi pelastustoimen järjestämisen osalta 7.9.2020 hyväksymäänsä esitystä lausunnoksi sote-uudistuksen lakiehdotuksesta. Lakiin esitetään täsmennettyä, konkreettista muutosta, jossa todettaisiin, että Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan sote-maakunnan on mahdollista sopia Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen tehtävien hoidosta ilman, että pelastustoimen alue täytyisi jakaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen säilyminen jakamattomana on ollut lähtökohta alusta alkaen Uudenmaan erillisratkaisussa ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen kuuluvat kunnat ovat ilmaisseet tukensa asialle. Kaupunginhallituksen 7.9. hyväksymä esitys lausunnoksi ja siihen tänään tehty täydennys lähetettiin valtuustolle päätettäväksi 21.9.2020 kokoukseen.

Kuusi ehdotusta Kivistön palvelukeskittymäksi

Kaupunginhallitus tutustui Kivistön palvelukeskittymän toteuttamisesta kiinnostuneiden toimijoiden ehdotuksiin ja markkinavuoropuhelun tuloksiin. Kaupunki on etsinyt avoimella ilmoittautumismenettelyllä toteuttajaa monipuoliselle paikallispalveluiden keskittymälle Kivistöön. Palvelukeskittymälle varattu alue sijaitsee keskeisellä paikalla, viime vuosina voimakkaasti kasvaneen Kivistön keskustan ja juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Kaupunki vastaanotti määräajassa ilmoittautumishakemukset kuudelta eri toimijalta tai toimijayhteenliittymältä: Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt, Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Kesko Oyj, NREP Oy, Lehto Tilat Oy, YIT Suomi Oy sekä Konsortio A-Insinöörit, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit ja Kohonen Partners. Syyskuun alussa järjestetyssä markkinavuoropuhelussa kaupunki on käynyt läpi hakijoiden kanssa heidän toteutusehdotuksensa. Ehdotuksista arvioidaan niiden toteutettavuutta, toiminnallisuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja resurssiviisautta. Hakemukset arvioidaan myös hakijoiden osaamisen, kokemuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kaupunginhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi ja lopullinen päätös asiassa tehdään myöhemmin.

Asemakaavoja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan muutos Kuninkaanmäessä. Asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen, turvallisemmat ajoyhteydet, rannan läheisyyteen sijoitettavia alueen vierailijoita ja luontomatkailuyrityksiä palvelevia rakennuksia sekä uusia latuja ja reittejä.

Valtuustolle hyväksyttäväksi esitetään myös asemakaavan muutos Vapaalassa. Muutos mahdollistaa Rajatorpassa Piikkirinne 3:n rakentamattomalle pysäköintitontille kahdeksankerroksisen kerrostalon kaavoittamisen.

Niin ikään valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi asemakaavamuutos Vantaanlaaksossa. Muutos mahdollistaa kaksikerroksisten erillispientalojen kaavoittamisen Vantaanlaaksontien ja Tuuliviirin risteykseen.

Asiakohta 10, Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen tarpeellisten oppikirjojen saamisesta yläkouluihin. palautettiin uudelleen valmisteluun.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 21.9.2020 
(muokattu: )