UNESCO:n Oppivien kaupunkien verkostoon 55 uutta jäsen kaupunkia 27 maasta – Vantaa yksi kaupungeista

Vantaa on yksi 55 kaupungista 27 maasta, jotka liittyvät UNESCOn Oppivien kaupunkien verkostoon (Global Network of Learning Cities). Verkostoon kuuluvat kaupungit ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka elinikäistä oppimista oikeasti toteutetaan paikallisella tasolla. Mukaan valitut kaupungit ovat todistaneet, että tehokkaat elinikäisen oppimisen tavat ja käytännöt tukevat osallistavia, turvallisia, sinnikkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia kaupunkiympäristöjä. Oppivien kaupunkien verkostossa on näiden uusien lisäysten jälkeen 230 kaupunkia 64:stä eri maasta.

UNESCO:n Elinikäisen oppimisen instituutti (The UNESCO Institute of Lifelong Learning) koordinoi verkoston toimintaa ja hyväksyi uusien jäsenkaupunkien hakemukset paikallisten UNESCO-komissioiden suosituksella. Avainasemassa verkostoon valituissa kaupungeissa on ollut elinikäiseen oppimiseen sitoutunut kaupunginjohto. Osana hakemusprosessia potentiaaliset verkoston jäsenet esittivät selkeän vision siitä, kuinka kaupungit tarjoavat elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille. Verkostoon päästyään jäsenkaupungeilta odotetaan aktiivista osallistumista järjestön toimintaan ja joka toinen vuosi julkaistavia raportteja kaupungin saavutuksista elinikäisen oppimisen saralla. Uudet jäsenkaupungit esitellään online-tapahtumassa 23.9.2020.

Vantaa yksi mukaan valituista kaupungeista

Unescon verkosto tarjoaa Vantaalle tilaisuuden oppia uusia, tuoreita ja kansainvälisiä tapoja kehittää elinikäisen oppimisen käytäntöjä sekä Agenda 2030 toteuttamista. Vantaa on kansainvälinen ja kasvava kaupunki. Vantaan kaupungilla on voimakas kehittämisen kulttuuri.

– Mutta niin kuin kaikki kaupungit, haluamme jatkossakin kehittyä ja luoda uusia innovaatioita, jotta asukkaidemme hyvinvointi ja työkyky säilyy läpi elämän, summaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen taustoja Vantaan hakemuksesta. – Haluamme kehittää kaupunkiamme myös YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti kestäväksi kaupungiksi, jossa ketään ei jätetä yksin, jatkaa Viljanen.

Vantaalla halutaan tulla edelläkävijöiksi elinikäisen oppimisen osaajana ja teemme se yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. – Toisaalta haluamme jakaa omat innovaatiomme ja kokemuksemme sekä parhaat käytäntömme kaikkien verkostoon kuuluvien kaupunkien kanssa, kertoo vielä Viljanen.

Koronapandemia on opettanut

Koronapandemia on osoittanut ennalta-arvaamattomalla tavalla yhä joustavampien koulutusjärjestelmien kehittämisen tärkeyden. Jopa yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla. – Kaupunkien tulee siis olla tämän kehittämisen keskiössä, kertoo valintojen taustoista Elinikäisen oppimisen instituutin johtaja David Atchoarena. – Pandemian aikana UNESCO:n Oppivat kaupungit ympäri maailmaa ovat näyttäneet, että ne ovat hyvässä asemassa tekemässä elinikäisestä oppimisesta totta. Jopa erittäin haastavissa olosuhteissa, Atchoarena jatkaa. – Toivotan lämpimästi uudet UNESCO:n Oppivien kaupunkien verkoston jäsenet tervetulleeksi. Odotamme innolla yhteistyötä elinikäisen oppimisen takaamisessa kaikille.

Mikä on UNESCO:n Oppivien kaupunkien verkosto?

UNESCOn Oppivien kaupunkien verkosto on kansainvälinen yhteisiin toimintamalleihin perustuva verkosto, jonka tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa, vertaisoppia ja kasvattaa yhteistä kyvykkyyttä. Verkoston jäsenet hyötyvät verkostosta jakamalla elinikäisen oppimisen käytänteitä ja toimintamalleja muiden verkostossa jäseninä olevien kaupunkien kanssa, kehittämällä tutkimustietoa haasteiden ja ratkaisujen osalta, ottamalla osaa sekä koulutuksiin että alueellisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. 2019-2021 strategian valossa verkoston toiminta keskittyy seuraavaan seitsemään prioriteettiin koulutuksessa: kestävä kehitys, tasavertaisuus ja osallisuus, koulutuksen suunnittelu, monitorointi ja arviointi, globaaliin kansalaisuus, yrittäjyys, terveys ja hyvinvointi sekä lukutaito.

For further information, visit:
Website of the UNESCO Global Network of Learning Cities
Map and database of UNESCO learning cities
Information about UNESCO learning cities’ responses to COVID-19

Julkaistu: 23.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter