Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vantaan ja Tikkurila Oyj:n sopimus maalitehtaan alueen kehittämisestä

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu tiistaina 29.9. Tuolloin käsittelyssä on Vantaan kaupungin ja Tikkurila Oyj:n välinen yhteistyösopimus, joka antaa suuntaa yhtiön omistamien, Kuninkaalan kaupunginosassa, Tikkurilan keskustan kupeessa sijaitsevien kiinteistöjen tulevaisuuden kehitykselle. Tällä hetkellä alueella sijaitsevat yhtiön tuotantolaitokset.

Tikkurila Oyj on toiminut Vantaan Tikkurilassa perustamisestaan, vuodesta 1862, lähtien. Tikkurilan kaupunginosan keskusta-alue ja asutus ovat laajentuneet vuosien saatossa yhtiön tuotantolaitosten läheisyyteen, eikä sijainti näin ollen ole tulevaisuudessa enää optimaalinen teolliselle toiminnalle. Yhtiö arvioi 23.9.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessaan tuotantolaitosten toimivan nykyisellä paikallaan kuitenkin vielä jopa vuosikymmenen ajan. Nyt solmittava sopimus käynnistääkin vaiheittaisen, pitkän aikavälin kehitystyön. Linkki lehdistötiedotteeseen Tikkurila Oyj:n verkkosivuilla.

Vantaan valmisteilla olevassa, loppuvuodesta päätöksentekoon etenevässä uudessa yleiskaavassa 20,7 hehtaarin suuruinen sopimusalue on osoitettu asumisen ja työpaikkojen alueeksi. Kantakaupunkia laajentavalla alueella tulee olla myös palveluita ja se sijaitsee sujuvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, tulevan ratikan vaikutusalueella. Alue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti merkittävä kylämaisema ja jokivarressa sijaitsevana maisemallisesti arvokas alue, mikä tulee myös ottaa huomioon suunnittelussa. Sopimusalueen laajuus ja merkittävyys huomioiden Tikkurila Oyj ja Vantaan kaupunki ovat pitäneet tärkeänä laatia ennen asemakaavoitusta koko sopimusalueelle yleispiirteinen suunnitelma.

Nyt solmittavalla yhteistyösopimuksella sovitaan sopimusalueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamisyhteistyöstä, sopimusalueen kehittämisen tavoitteista, yleispiirteisen suunnittelun käynnistämisestä, maankäyttösopimusten ja maanluovutusten periaatteista ja asemakaavamuutosten vaiheittaisesta käynnistämisestä sekä niiden edellyttämästä kunnallistekniikan rakentamissopimusten periaatteista.

Lisäksi esityslistalla on mm.:

 • Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten seurantaraportti 2020 (asia 8)
 • Asemakaavamuutos Veromies/ Grand Wing (asia 9)
 • Asemakaavamuutos Hämeenkylä/ Pähkinänsärkijä (asia 11)
 • Asemakaavamuutos Hakunila / Saagatie (asia 15)
 • Asemakaava ja asemakaavamuutos Kivistö / Kivistöntähti (asia 16)
 • Asemakaava ja asemakaavamuutos Vapaala, Varisto, Myyrmäki / Kelokuusenkuja (asia 17)
 • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Kilterinkuja (asia 18)
 • Asemakaavamuutos Petikko / Petikontie 23-25 (asia 19)
 • Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Pyhän Annan lastenkirkon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla (asia 20)
 • Tarjouskilpailun järjestäminen kerrostalotontista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Kivistöstä (asia 21)
 • Kynnysrahakilpailun järjestäminen kerrostalotonteista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Keimolanmäestä (asia 22)

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 25.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter