Kytöpuiston tilanne on käynnistänyt Vantaalla laajoja toimenpiteitä

‒ Haluamme kehittää toimintaamme edelleen ja tartumme kiusaamiseen ja koulujen turvallisuuteen laajan yhteistyön kautta. Kokosimme verkoston, johon osallistuu laajasti opetustoimen, nuorisotoimen, sosiaalitoimen, lastensuojelun, poliisin ja järjestöjen toimijoita, kertoo Kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ja turvallisuuden varmistamiseksi:

  1. Kaupunkitasoisessa ennaltaehkäisevässä työssä pureudutaan moniammatillisesti muun muassa väkivaltavideoiden vaikutukseen sosiaalisessa mediassa.
  2. Korso-Koivukylä-alueella kehitetään uusia yhteistyömalleja, jotka voidaan myöhemmin jalkauttaa koko kaupunkiin.
  3. Lastensuojelun ja poliisin edustajat sopivat yhteistyön tiivistämisen käytännöistä.
  4. Kaupunki tarkistaa toimintamallin ja -ohjeen sekä kriisikortit, jotka jalkautetaan kaikkiin vantaalaisiin kouluihin.
  5. Korso-Koivukylä-alueella vahvistetaan avoimen kohtaamispaikan toimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kaupunki on tiedottanut aiemmin, että on palkkaamassa erityisnuorisotyöntekijöitä myös alakouluille sekä rekrytoimassa 22 monikielistä ohjaajaa kouluihin. Kaupunkitasoista kiusaamisen vastaisen työn koordinointia on päätetty vahvistaa edelleen.

Vantaalla on selvitetty Kytöpuiston koulun vakivallantekoon liittyvää tilannetta perinpohjaisesti

Poliisi ja koulu aloittivat asian selvittämisen heti tilanteen jälkeen. Kaupunki voi kuvata toimintamalleja ja -vaihtoehtoja vain yleisellä tasolla, mutta ei voi ottaa kantaa yksittäisten oppilaiden tilanteeseen sen tarkemmin.

Vantaan perusopetuksessa on korostettu jo vuosia yhteisöllisen hyvinvointityön merkitystä. Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri vahvistaa oppilaiden kuulumista kouluyhteisöönsä vähentäen myös kiusaamista.

Myös Kytöpuiston koulussa oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin esteitä ennaltaehkäistään. Oppilaille luodaan oppimista ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö sekä tarjotaan riittävä tuki mahdollisimman varhain. Kaikilla luokilla harjoitellaan sosiaalisia taitoja sekä tunnetaitoja, ja oppilashuolto seuraa luokkien tilannetta luokka-astetapaamisissa. Kouluissa korostetaan myös ryhmäyttämisen merkitystä.

– Kytöpuiston koulussa on monipuoliset oppimisen tuen rakenteet sekä laaja osaaminen erilaisten oppijoiden tukemisessa. Koululla on toimittu tilanteessa mallien mukaisesti, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

Ensisijaisesti asiat pyritään aina ratkaisemaan keskustelemalla. Perusopetuslain mukaisia kurinpitotoimia joudutaan kuitenkin aika ajoin käyttämään. Näitä ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen, ja niitä käytetään lain määrittelemällä tavalla.

Aiemmin aiheesta uutisoitu:
Vantaan kouluihin rekrytoidaan lisää ammattilaisia oppilaiden hyvinvointia tukemaan (23.9.)
Kytöpuiston koulun väkivallantekoon puututtu tiukasti (20.9.)

Julkaistu: 30.9.2020 
(muokattu: )