Tekninen lautakunta palautti valmisteluun Vantaan pysäköinnin kehittämisen linjaukset

Lautakunta kokoontui 30.9. käsittelemään ehdotusta Vantaan pysäköinnin kehittämisestä vuosille 2020-2025 ja palautti esityksen uudelleen valmisteluun.

Lautakunta kiinnitti huomiota etenkin yleisen kadunvarsipysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin järjestämisen periaatteisiin. Lautakunta katsoo muun muassa, että kotihoitoa ja muita kotiin tuotavia palveluja koskevia pysäköintilinjauksia tulisi selkeyttää ja maksullisilla pysäköintipaikoilla ei tulisi luopua yhden tunnin ilmaisesta pysäköintiajasta. Pysäköinnin kehittämisen suunnitelma ja maksujen korotukset tulee tuoda erillisinä päätöskohtina lautakunnan päätettäväksi.

Vantaan pysäköintijärjestelmää on vuosien mittaan selvitetty ja kehitetty useissa eri yhteyksissä. Nyt pysäköinnin periaatteet ja lähitulevaisuuden merkittävimmät kehitystarpeet ja -toimenpiteet on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla 2020-2025 -työssä pysäköintiä on tarkasteltu kokonaisuutena eri näkökulmista ja pysäköinnin kaikki osa-alueet huomioiden. Pysäköinnin kehittämisen päätavoitteena ovat tehokkuus, joustavuus, kestävyys ja helppous. Pysäköintilinjaukset ja konkreettiset edistämistoimenpiteet on muodostettu pysäköinnin eri osa-alueiden kehittämiseksi seuraavan viiden vuoden ajalle.

Lisäksi lautakunta päätti muun muassa:

  • Hankkia Koivukylän päiväkodin paviljongin vuokraamalla se kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Parmaco Oy:ltä kiinteään kuukausivuokraan 30 900 euroa. 105-paikkainen paviljonkipäiväkoti rakennetaan Koivukylän alueelle lähelle Talvikkitien päiväkotia (asia 8).
  • Valita kaupungin palvelukiinteistöjen pihojen kesä- ja talvihoidon osalta palvelutuottajaksi halvimman vertailuhinnan perusteella Viherpalvelut Hyvönen Oy sopimuskaudelle 1.11.2020-31.10.2023, minkä jälkeen on mahdollista vielä jatkaa sopimusta kahden optiovuoden verran (asia 9).
  • Antaa esityksen mukainen lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 (asia 10). Aiheesta lisää kokouksen ennakkotiedotteessa.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta edellä mainittuja pysäköinnin kehittämisen linjauksia, jotka palautuivat uudelleen valmisteluun.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 30.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter