Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 6.10. esitystä suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnastoon esitetään korotuksia suun terveydenhuollon asiakasmaksuihin 1.11.2020 alkaen. Maksumuutosten arvioidaan olevan pieniä ainakin akuuttia hoitoa vaativissa tilanteissa, koska kyseessä on terveydenhoitoon liittyvä välttämätön palvelu.

Esityksen taustalla vaikuttaa kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman valmistelu, johon kuuluvat toimenpide-ehdotukset kaupungin tulotason kehittämiseksi. Lisäksi Keravan kaupunki on nostanut suun terveydenhuollon asiakasmaksut lain mukaisiin enimmäismääriin Vantaa-Kerava-sote-aluetta valmistelevana toimenpiteenä.

Suun terveydenhuolto tarjoaa jatkossakin terveyden edistämiseen ja suun sairauksien ennaltaehkäisyyn maksuttomia palveluita, sitouttaen asiakkaita huolehtimaan itsestään ja suun terveydestä.

Lautakunta saa kokouksessaan selostuksen Hyks-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaluonnoksesta 2021–2025. Hyks-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma on valmisteltu tukemaan alueen kuntien yhteistyötä erityisesti erikoissairaanhoidon palveluissa.

Uudistetussa järjestämissuunnitelmassa keskeisiksi strategisiksi painopisteiksi on valittu kestävä talous, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, kiireellinen vastaanottotoiminta ja yhteispäivystys, integroivat digitaaliset ratkaisut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon digitaalisten ratkaisujen kehittäminen kokonaisuutena.

Selostukset kuullaan myös tulevaisuuden sotekeskus ja rakenneuudistus -hankkeesta sekä terveysasemapalvelujen saatavuudesta ja kehittämistoimenpiteistä.

Lautakunnan listalla lisäksi mm.

• Asuntojen vuokraaminen erityisasumiskäyttöön Yrjö ja Hanna-säätiön uudisrakennuskohteesta Kiinteistö Oy Vantaa Hämeenkylä
• Apuvälinepalvelujen jatkuminen Vantaan omana toimintana

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 2.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter