Opetuslautakunnassa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet 2021 alkaen

Opetuslautakunnassa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet sekä Vantaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022.

Vantaa on sitoutunut toteuttamaan koulutustakuuta, jonka mukaan kaikille peruskoulun päättäville nuorille tarjotaan paikkaa lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta (valma), perusopetuksen lisäopetuksesta (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta (luva) tai nuorten työpajalta. Lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka tähtäävät lukiokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja jotka tarvitsevat tukea ensisijaisesti suomen kielen opinnoissa. Luva-koulutukseen on varattu vuosittain 16 aloituspaikkaa ja vuosina 2017–2019 ryhmässä on ollut 12–13 opiskelijaa. Vuosina 2017–2019 luvalle on ollut 32–72 hakijaa.

Opetuslautakunta päätti, että lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen opiskelijaksi ottamisen perusteet ovat lukiolaissa (714/2018) määritettyjen perusteiden lisäksi Vantaalla seuraavat:

 • hakija on vantaalainen
 • hakijan suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 6,5 tai hakijalla on muualla suoritettu perusopetusta vastaava oppimäärä
 • hakija on saanut valintakokeen molemmista osista (kielitasokartoitus ja haastattelu) yli 10 pistettä

Valintakoe muodostuu kahdesta osasta: kielitasokartoituksesta 0–30 pistettä ja haastattelusta 0–20 pistettä. Hakijan tulee saada molemmista osioista vähintään 10 pistettä, jotta voi tulla valituksi lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen.

Hakukriteerit täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen valintakokeessa saamansa yhteispistemäärän perusteella. Valinnassa ensisijalla ovat ne em. opiskelijaksi ottamisen perusteet täyttävät hakijat, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.
Mikäli ryhmän aloituspaikat eivät täyty vantaalaisista, voidaan koulutukseen ottaa harkinnan mukaan myös muita kuin vantaalaisia (asia 10)

Vantaan opetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022

Perusopetuslain mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista kuitenkin vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2021–2022 työpäiviä on 188, koska itsenäisyyspäivä 6.12.2021 on maanantai ja loppiainen 6.1.2022 torstai, joten ne vähentävät lukuvuodesta kaksi (2) työpäivää. Vapunpäivä 1.5.2022 on sunnuntai, joten se ei vähennä työpäiviä.

Perusopetusasetuksen mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka vuonna 2022 on lauantai 4.6.2022. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia ja lisäopetusta vähintään 1 100 tuntia vuodessa. Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa lukuvuoden viimeinen työpäivä on perjantai 3.6.2022, koska varhaiskasvatuksessa ei järjestetä lauantaityöpäiviä.

Lukiolakiin ei sisälly opiskelijoiden työaikaa koskevia määräyksiä. Opetus tulee kuitenkin järjestää siten, että opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärään sisältyvät opinnot kolmessa vuodessa.

Opetuslautakunta päätti:

a) että lukuvuonna 2021–2022 suomenkielisessä esiopetuksessa noudatetaan seuraavaa työaikaa:

 • syyslukukausi ke 11.8.–ke 22.12.2021
 • syysloma ma 18.10.–pe 22.10.2021 (viikko 42)
 • joululoma to 23.12.2021–pe 7.1.2022
 • kevätlukukausi ma 10.1.–pe 3.6.2022
 • talviloma ma 21.2.–pe 25.2.2022 (viikko 8)

Syyslukukaudella on 89 ja kevätlukukaudella 98 työpäivää, yhteensä 187.

b) että lukuvuonna 2021–2022 suomenkielisessä perusopetuksessa noudatetaan seuraavaa työaikaa:

 • syyslukukausi ke 11.8.–ke 22.12.2021
 • syysloma ma 18.10.–pe 22.10.2021 (viikko 42)
 • joululoma to 23.12.2021–pe 7.1.2022
 • kevätlukukausi ma 10.1.–la 4.6.2022
 • talviloma ma 21.2.–pe 25.2.2022 (viikko 8)

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 98 työpäivää, yhteensä 188.

c) että lukuvuonna 2021–2022 suomenkielisen lukiokoulutuksen oppilaitoksissa noudatetaan seuraavaa työaikaa:

 • syyslukukausi ke 11.8.–ke 22.12.2021
 • syysloma ma 18.10.–pe 22.10.2021 (viikko 42)
 • joululoma to 23.12.2021–pe 7.1.2022
 • kevätlukukausi ma 10.1.–la 4.6.2022
 • talviloma ma 21.2.–pe 25.2.2022 (viikko 8)

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 98 työpäivää, yhteensä 188.

Lukioiden järjestämässä perusopetuksen lisäopetuksessa noudatetaan samaa työaikaa kuin lukiokoulutuksessa. Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 10.2.2022.
Ammattiopisto Variassa lukuvuosi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2022. Kunkin opiskelijan työ- ja lomaajat sekä valmistuminen määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (asia 9).

Esityslistalla lisäksi:

 • Opetuslautakunnan vuosien 2021 ja 2022 kokousaikataulu (asia 7)
 • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen syksyllä 2020 (asia 8)
 • Oppisopimuskoulutuksen hankinta Varian työelämäpalveluille: Median-alan ammattitutkinto (audiovisuaalisen viestinnän osaamisala) (asia 11)
 • Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutos: koulukohtaiset arviointiluvut/ (asia 12)
 • Leppäkorven koulun toiminta 1.8.2021 alkaen ainoastaan Leppäkorven koulun koulukiinteistössä (asia 13)

Ajankohtaiskatsauksessa lautakunnalle annettiin tilannekatsaus Kytöpuiston koulun, Korso-Koivukylä alueen ja koko Vantaan koulujen väkivalta- ja kiusaamisasioihin liittyen.
Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 6.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter