Nuorisovaltuusto otti kantaa kaupungin talousarvioon 2021

Nuorisovaltuusto 2020

Vantaan nuorisovaltuusto kommentoi kannanotossaan kaupungin talousarvioesitystä vuodelle 2021. Kannanotossa nuorisovaltuusto kannustaa säästöihin, mutta siten, että nuorten esiin nostamat asiat huomioidaan kokonaisuudessa.

Vantaan kaupungilla on syksyllä 2020 edessään mittavat talousneuvottelut globaalin koronakriisin aiheuttaman budjettivajeen vuoksi. Kaupungin on tehtävä merkittäviä toimia talouden elvyttämiseksi, eikä valitettavasti leikkauksiltakaan voida säästyä.

Vantaan nuorisovaltuusto on syys- ja lokakuussa kokoustanut sekä käynyt keskustelua näistä leikkauksista ja muodostanut kantansa kaupungin leikkauskohteista. Nuorisovaltuusto toivoo, että kaupungin päättäjät ja virkamiehet ottavat mielipiteemme huomioon: nyt tehtävien päätösten seuraukset näkyvät kokonaisuudessaan vasta vuosikymmenien päästä, jolloin ne vaikuttavat kaikista merkittävimmin meidän ikäluokkaamme.

Realiteettien tunnustaminen

Vantaan kaupungin budjetti on alijäämäinen ja joistain palveluista on säästettävä. Kokonaisuudesaan Vantaan nuorisovaltuusto puoltaa budjettipäätöksiä tehtäessä mieluummin säästöjä kuin veronkorotuksia, kuitenkin niin, että tämän lausunnon esittämät huolenaiheet huomioidaan.

Panostus koulutukseen on panostus tulevaisuuteen

Opetuksen resursseista ei saa leikata. Paras ehkäisy syrjäytymistä vastaan on laadukas, jokaisen lapsen ja nuoren yksilöllisesti kohtaava opetus ja koulutus. Pitämällä ryhmäkoot pienenä, vähentämällä opettajien työtaakkaa ja varmistamalla, että oppilaat saavat tarvittavat opetusmateriaalit voidaan taata laadukas opetus.

Kohdistetaan resursseja uudestaan

Vantaan kaupungin täytyy pohtia resurssien käyttöä entistäkin tarkemmin ja pyrkiä purkamaan mahdollisia päällekkäisiä palveluita. Esimerkiksi nuorten mielenterveyden kanssa työskentelee lukuisia työntekijöitä ja nuoret tulisi saada oikeiden palveluiden ja toimijoiden luokse ennen kuin tilanne syvenee. Palveluiden saantipaikkoja voisi myös keskittää varmistuen kuitenkin samanaikaisesti siitä, että kouluterveydenhuollon yksiköt ovat edelleen helposti saatavilla kouluissa. Vantaan kouluruoan palvelun tuottajamallia tulisi myös muuttaa nuoria suotuisampaan ja aidosti palvelevampaan muotoon esimerkiksi purkamalla Vantin in-house asema kouluruoka- ja tilanhuoltoasioissa ja kilpailuttamalla palveluiden tuotto uudelleen julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien välillä. Kaupungin omistaman yhtiön erityisasema ei saisi olla esteenä laadukkaalle kouluruoalle.

Pidetään kiinni ilmastoleikkauksista

Vantaan kaupunki ei voi luopua tärkeistä ja kunnianhimoisista tavoitteista, kuten Hiilineutraali Vantaa 2030 -kampanjasta tai muista energiansäästötavoitteista. Tämänkaltaiset pidemmän linjan toimet ja tulevaisuusinvestoinnit säästävät lopulta rahaa ja toimivat paremmin kuin perinteiset leikkauskohteet. On tärkeää huolehtia siitä, että Vantaa on elinvoimainen ja monimuotoinen kaupunki tulevaisuudessakin.

Vantaan nuorisovaltuusto

Julkaistu: 15.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter