Opetuslautakunnassa Tikkurilan paviljonkikoulun tarveselvityksen hyväksyminen

Opetuslautakunnan marraskuun kokouksessa 9.11. Tikkurilan paviljonkikoulun tarveselvityksen hyväksyminen.

Tikkurilan paviljonkikoulu rakentuu Tikkurilaan, Viertolan kaupunginosaan, Tikkurilan urheilupuiston välittömään läheisyyteen.

Jokiniemen koulurakennuksen kuntoarvioita on tehty useissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Tutkimusten pohjalta koulurakennus on päätetty peruskorjata ja laajentaa sekä nykyaikaistaa. Koululle muodostuu väistötilatarve, jota 400 oppilaan Tikkurilan paviljonkikoulu tulee helpottamaan. Jokiniemen väistötilatarpeen loputtua paviljonkia käyttää väistötilana Simonkallion koulu ja sen jälkeen Tikkurilan alueen muut koulut ainakin vuoteen 2031 asti.

Tilakeskus on valmistelemassa tarjouskilpailua ainakin 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2021 kesällä.

Tilakeskuksessa aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin pohjautuvan arvion mukaan tiloista syntyvä vuosittainen vuokrakustannusarvio on yhteensä 1 667 400 €/v.

Opetuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Tikkurilan paviljonkikoulun 27.10.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma sekä tavoitehinta (asia 10).

Esityslistalla lisäksi:

  • Kelokuusen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (asia 8)
  • Latupuiston päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 9)

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 5.11.2020 
(muokattu: )