Vantaa luopuu A-Tulkkauksen omistuksesta

Vantaa luopuu konserniyhtiönsä A-Tulkkaus Oy:n omistuksesta vuodenvaihteessa. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.11. osakkeiden myynnin suomalaiselle Túlka Oy:lle. Omistajanvaihdos mahdollistaa yhtiön toiminnan kehittämisen ilman kaupunkien ja muiden julkisyhteisöjen asettamia rajoitteita.

A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Muita omistajia ovat Helsinki, Espoo, Kerava ja HUS pienillä osuuksilla. Yhtiö tuottaa valtaosan palveluistaan omistajiensa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille. Syksyllä 2020 yhtiöstä on tehnyt ostotarjouksen suomalainen, vuonna 2016 perustettu Túlka, joka tarjoaa ammattitulkkausta modernin teknologian avulla ja on alansa suurimpia toimijoita. A-Tulkkaus ja Túlka ovat tehneet yhteistyötä jo parin vuoden ajan.

Tulkkaustoimiala on murroksessa ja tulkkauspalveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti maahanmuuton kasvun myötä. Samalla toimiala on siirtynyt digiaikaan, kun teknologian avulla tulkkauspalveluita voidaan tuottaa entistä tehokkaammin ajasta ja paikasta riippumatta. Etätulkkauksen tarve on kasvanut koronan myötä merkittävästi, mikä on kiihdyttänyt toimintaympäristön muutosta entisestään.

Isot muutokset toimintaympäristössä ja painopisteen muuttaminen sähköiseen asiointiin edellyttävät aivan uudenlaista panostusta toiminnan ja teknologian kehittämiseen sekä investointeihin. Tähän Vantaalla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien investointitarpeiden vuoksi. Siksi parhaaksi vaihtoehdoksi A-Tulkkauksen toiminnan uudistamiselle on arvioitu omistuksesta luopuminen ja erillinen palveluhankinnan kilpailuttaminen. Omistajanvaihdos antaa A-Tulkkaukselle paremmat edellytykset kehittää toimintaa tehokkaaksi ja asiakaslähtöiseksi; kaupungin sidosyksikkönä yhtiön kehittäminen on ollut sidottu kaupungin ja muiden julkisyhteisöjen reunaehtoihin.

− Uskon, että tämä kauppa mahdollistaa A-Tulkkaukselle vahvan kehityksen ja kilpailukyvyn paranemisen osana moderneja, digitaalisia tulkkauspalveluja, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaa omistaa yhtiön osakkeista 99,6 prosenttia. Muut osakkaat ovat Helsinki, Espoo, Kerava ja HUS, joista kullakin on omistuksessaan yksi osake. Kauppa edellyttää kaikkien omistajien hyväksynnän. Vantaa hyväksyi nyt kaupan omalta osaltaan kaupunginhallituksen päätöksellä, ja myös muut omistajat käsittelevät/ovat käsitelleet yrityskauppaa marraskuun aikana. Tavoitteena on, että kauppakirjojen allekirjoitus tapahtuu joulukuussa ja kaupan täytäntöönpano 31.12.2020. Aiheesta lisätietoa kaupunginhallituksen asialistalla.

A-Tulkkauksen henkilöstöä on tiedotettu asian etenemisestä etukäteen ja heille järjestetään myös infotilaisuus, jossa on tilaa kysymyksille ja keskustelulle.

Lisätietoja

  • Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen: 040 570 5593 tai kirsi-marja.lievonen@vantaa.fi
  • Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen: 040 527 4565 (sihteeri) tai ritva.viljanen@vantaa.fi
Julkaistu: 16.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter