Öljylämmityksestä uusiutuviin energiamuotoihin siirtymiseen tarjolla tietoa ja rahallista tukea

Aurinkopaneeli

Vantaan alueella on hyvät edellytykset uusiutuvien energiamuotojen käytön, kuten maalämmön ja aurinkosähkön käytön lisäämiseen.

Vantaan kaupungin kartta.vantaa.fi -karttapalvelussa on tietoja maalämmön hyödyntämisen kannalta keskeisistä asioista. Palvelusta saa selville hyvät lähtötiedot oman tonttinsa lähiympäristön tilanteesta maalämpöratkaisujen toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointia varten. Palvelusta voi tarkistaa myös oman tonttinsa aurinkosähköpotentiaalin, eli käytännössä sen, paljonko kyseisen tontin rakennusten katoille keskimäärin paistaa, naapuritalojen varjostukset huomioiden. Tiedot löytyvät karttapalvelun kohdasta Aineistot - Kiinteistöt ja rakentaminen – uusiutuva energia.

Muutoksiin voi hakea valtiolta rahallista tukea. ELY-keskus myöntää tukea öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut. Lisätietoa avustuksista ELY-keskuksen sivuilla

Vantaan tavoitteena on olla alueellisesti hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemisessä on uusiutuvan energian käytön määrätietoinen lisääminen kaupungin omissa kiinteistöissä sekä kuntalaisten tukeminen uusiutuvan energian käyttöönotossa.

Neuvontaa uusiutuvan energian hyödyntämisessä saa maksutta esimerkiksi HSY:n Energianeuvonnasta.

Julkaistu: 20.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter