Kimmo Viljamaa Elinkeinopäivän studiossa ja ministeri Lintilä ruudulla

Elinkeinopäivän teemana tie kriisistä uudistumiseen

Vantaan tämänvuotinen, verkkotapahtumana järjestetty elinkeinopäivä pureutui yritysten tukemiseen poikkeustilanteessa. Koronapandemia on kurittanut elinkeinoelämää monin tavoin. Pahimmin kärsineet sektorit kuten liikkuminen, majoitus ja ravitsemus ovat merkittäviä juuri Vantaalla ja lentokenttäsidonnaisten toimialojen suuri osuus on Vantaan paikallinen erityispiirre.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi omassa puheenvuorossaan Vantaan kaupungin tuesta yrityksille kriisissä ja kasvussa. Viljasen mukaan kaupungin rooli kriisien tukemisessa on merkittävä.
- Vaikka kuntien suora mahdollisuus tukea yrityksiä on rajallinen, ovat kunnat paikallisina, neutraaleina yleistoimijoina keskeisessä asemassa tuomassa eri toimijoita yhteen ja yhdistämässä voimavaroja haasteiden ratkomiseen ja uuden luomiseen, Ritva Viljanen painotti.

Vantaa tukee yrityksiä eri tavoin. Vuokravapautukset, yksinyrittäjien tuki ja lentoasema-alueelta irtisanottujen tukipalvelujen koordinointi ovat olleet nopeita keinoja. EU:n elpymisrahoitushakujen, ratikkainvestoinnin ja työllisyyden kuntakokeilun uusien avausten vaikutukset näkyvät viiveellä. Viljanen päätti puheenvuoronsa toteamalla, ettei maailma pyöri ilman yrittämistä.
- Vantaan tavoite on olla Suomen kansainvälisin ja yritysmyönteisin kaupunki, ihanteellinen kotipaikka niin alkaville yrityksille kuin suurille toimijoille. Innovatiivinen, innostava ja ketterä, myös kriisin keskellä. Olen ylpeä vantaalaisesta tavasta toimia yhteen hiileen puhaltaen. Sekä vastoinkäymisten että onnistumisten hetkellä kokemukset on hyvä jakaa, Viljanen totesi.

Monia näkökulmia poikkeustilanteeseen

Tilaisuuden pääpuhuja oli tänä vuonna elinkeinoministeri Mika Lintilä, jonka aiheena oli Yritysten innovatiiviset ratkaisut poikkeustilanteissa ja niiden tukeminen. Lintilä totesi puheenvuorossaan, että kriisi on vaikuttanut lukemattomilla tavoilla Suomen elinkeinoelämään, vaikka onkin muuhun Eurooppaan verrattuna päässyt helpommalla.
- Toisaalta kriisi myös ruokkii luovuutta ja mittaa kestävyyttä. Innovaatioita on tehty ennätystahtiin Tämä huoltotauko kannattaakin käyttää kilpailukyvyn parantamiseen, Lintilä sanoi ja lisäsi uskovansa, että 2020-luku tullaan kuitenkin muistamaan kestävän kehityksen vuosikymmenenä eikä tästä kriisistä.

VTT:n Co-Creation Manager Mirva Lampinen esitteli erilaisten osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien mahdollisuuksia toimia yritysten uudistumisen vauhdittajana. Hän totesi yritysten uudistumisen vaativan rohkeutta ja ketteryyttä.
- Myös ekosysteemeissä pitää löytää luottamusta käydä avointa keskustelua, jakaa avoimesti tietoa, onnistumisia ja epäonnistumisia sekä oppia muiden kokemuksista. Tärkein asia on löytää yhteinen, innostava visio uudistumisen suunnaksi, Lampinen painotti.

Finavian Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja Ulla Lettijeff kertoi lentoliikenteen uusien palautumisennusteiden olevan varsin varovaisia. Optimistisimman näkemyksen mukaan matkailu palautuu viime vuoden tasolle vuoden 2024 aikana. Ennusteen mukaan ensimmäisenä toipuu vapaa-ajanmatkailu, sen jälkeen työmatkailu ja viimeisenä konferenssimatkailu.
- Keskeisiä palautumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa rokote ja taudin hallintaan saaminen globaalisti, matkustusrajoitukset ja matkustushalukkuuden palaaminen, Lettijeff sanoi.

Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli muu muassa maailma ja yritysmaailma koronan jälkeen.

Vantaa-mitalilla palkittiin tänä vuonna Tamro.

Julkaistu: 24.11.2020 
(muokattu: )