Vantaa mukana tukemassa nuorten työelämätaitoja Tulevaisuuslupaus -kampanjassa

Tulevaisuuslupauskampanjan logo "Teimme tulevaisuuslupauksen"

Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimiala lupaa osallistaa yhä enemmän nuoria asiantuntija- ja kehitystyöhön tarjoamalla TET-harjoittelijoille ja TEPPO-oppilaille työjaksoja.

Talous ja nuoret TATin Yrityskylä haastoi yhdessä kumppaneidensa kanssa tekemään lupauksen nuorille, jotta he kiinnittyisivät työelämään paremmin, ja me Vantaalla tartuimme haasteeseen!

Ensi vuonna kasvatuksen ja oppimisen toimiala tarjoaa nuorille kurkistuksen asiantuntijatyöhön tarjoamalla muutamille nuorille mahdollisuuden päästä kehittämään Vantaan koulumaailmaa asiantuntijoiden näkökulmasta. Työjaksoja tarjotaan työelämääntutustumisharjoittelijoille sekä työelämäpainotteiseen perusopetukseen osallistuville nuorille.

Vantaan kaupunki tarjoaa nuorille jo useita erilaisia työelämäkokemuksia peruskouluaikana. TET-jaksoista TEPPO- ja JOPO-toimintaan, 9.-luokkalaisten kesäseteleihin, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sekä kesäyrittäjyyteen vantaalaiset nuoret pääsevät oppimaan tärkeitä työelämätaitoja jo nuorina.

”Meille on ehdottoman tärkeää, että nuoret pääsevät oppimaan työelämätaitoja osana peruskoulun opetusta. Taidot mitä esimerkiksi Yrityskylässä opitaan valmistavat nuoria tulevaisuuden työelämään ja muutenkin. Myönteiset kokemukset työmaailmasta ovat erityisen tärkeitä nyt koronaepidemian aikana, kun etätyöskentely ja kontaktien välttäminen tuo erilaisia haasteita. Haluamme omalta osaltamme tarjota työharjoittelupaikkoja ja työjaksoja myös nuorille täällä meidän toimistolla,” kertoo opetuspäällikkö Pepita Kaskentaus.


Ruusuvuoren koulun 9F-luokka osallistui Yrityskyläpäivään poikkeusoloissa.

Tulevaisuuslupaus-kampanja on osa Yrityskylän 10-vuotisjuhlavuotta

Yrityskylä on 6.- ja 9.luokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus, joka opettaa nuorille työelämän, kansalaisuuden ja talouden tärkeitä taitoja. Yrityskylä Alakoulu on pienoisyhteiskunta, jossa kuudesluokkalaiset työskentelevät valitsemassaan ammatissa päivän ajan. Ennen Yrityskyläpäivää koulussa opetellaan muun muassa työnhakua ja muita työhön liittyviä taitoja.

Yrityskylä Yläkoulu on yhdeksäsluokkalaisille suunnattu peliareena, jossa yrityksen johtoryhmistä muodostuneet tiimit kilpailevat globaaleilla markkinoilla myyden omaa tuotettaan. Myyntituloksen lisäksi voittajan määrää yrityksen maine ja vastuullinen toiminta.

Kaikki Vantaan peruskoulujen kutoset ja ysit käyvät lukuvuoden aikana Yrityskylässä osana Vantaan yrittäjyyskasvatuksen polkua. Yrittäjyyskasvatuksen polkuun kuuluu perusopetuksessa myös muun muassa Nuori yrittäjyys ry:n ohjelma ”Meidän yhteiskuntamme” kaikille 4.-luokkalaisille sekä oppilaanohjauksen teemoja 6.-9. -luokkalaisille.

Ruusuvuoren koululla pitkä historia Yrityskylässä

Ruusuvuoren koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Kaisa Honkakoski on käynyt ysiluokkalaisten kanssa Yrityskylässä siitä saakka kun vantaalaiset kävivät pelaamassa Yrityskylän pelipäivää Tikkurilan kirjaston alakerrassa. Innokkaasti mukana ollut koulu on osallistunut myös muun muassa Yrityskylän vastuullisuussisältöjen kehittämiseen oppilaiden kanssa.

”Yrityskylässä oppilaat pääsevät testaamaan, miltä tuntuu olla oikeasti paineen alla. Täällä koulumenestys ei näy, vaan erilaisuudet vahvuudet nousevat esiin. Esimerkiksi riskinottokyvyllä ja neuvottelutaidoilla pärjää Yrityskylä Yläkoulussa parhaiten,” opettaja kertoo.

Seuraa huomenna Instagramissa @Vantaankaupunki Ruusuvuoren koulun 9F-luokan päivää Helsinki-Vantaan Yrityskylä Yläkoulussa

Julkaistu: 30.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter