Tekninen lautakunta päätti yleisen pysäköinnin maksuista Vantaalla

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 2.12. Lautakunta käsitteli yleisten alueiden pysäköinnin maksullisuuden uusia linjauksia, ja hyväksyi ne. Vantaan kaupungilla on vallitsevan taloustilanteen vuoksi tarve sekä merkittäviin kulusäästöihin että tulojen lisäyksiin, minkä johdosta lisätuloja odotetaan myös pysäköinnistä.

Maksullisen pysäköinnin alueet laajenevat

Pysäköinnin maksullisuusalueita laajennetaan Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Kivistössä. Kriittisen tulotavoitteen lisäksi tällä toimenpiteellä halutaan varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys asiointi- ja vierailupysäköinnin tarpeisiin. Myös Tikkurilan keskustan ytimen kalliimpaa (2 euroa/ tunti) maksuvyöhykettä esitetään laajennettavaksi nykyisestä. Muissa edellä mainituissa keskustoissa pysäköinti maksaa jatkossakin 1 euron /tunti. Pysäköinnin maksullisuusalueisiin sisällytetään myös Tikkurilan ja Myyrmäen urheilupuistot, Kuusijärven ulkoilualueelle rakennettava uusi pysäköintialue ja tulevaisuudessa Elmon urheilupuiston alue. Pääperiaate on jatkossakin, että pysäköinnin ensimmäinen tunti säilyy ilmaisena kaikilla maksullisuusalueilla. Maksullisen pysäköinnin nykyiset ja uudet alueet kartalla

Liityntäpysäköintialueet liityntäpysäköijien käyttöön

Liityntäpysäköinti edellyttää jatkossa aina voimassa olevan joukkoliikennelipun. Tämän lisäksi B-lippuvyöhykkeen asemilla (Vantaankoski, Martinlaakso, Louhela ja Myyrmäki) sekä C-vyöhykkeellä Tikkurilassa tullaan perimään 2 euron suuruinen kertamaksu. Maksulla pyritään ohjaamaan pysäköintiä vähemmän kuormitetuille liityntäpysäköintialueille, kuten Vehkalaan. Liityntäpysäköinnin sallittua kestoa pidennetään 16 tuntiin. 5 euron lisämaksulla liityntäalueella voi pysäköidä 24 tuntia, ja 15 euron lisämaksulla 48 tuntia.

Pysäköintivirhemaksuun haetaan korotusta Tikkurilassa ja lentoasemalla

Sisäministeriölle esitetään pysäköintivirhemaksun korottamista 80 euroon kalliimman maksuvyöhykkeen alueilla, jotka tällä hetkellä sijaitsevat Tikkurilassa sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Korkeammalla virhemaksulla turvataan näin liikenteen turvallisuus ja sujuvuus alueilla, missä ihmisiä ja ajoneuvoja liikkuu paljon ja virheellisen pysäköinnin haitat ovat siten suurimmat. Muualla Vantaalla pysäköintivirhemaksu säilyy nykyisellään, 60 euron suuruisena.

Lautakunta äänesti asiassa, ja päätyi hyväksymään esityksen äänin 5-4, 1 tyhjä.

Vapaalanmetsää kehitetään

Vapaalanmetsän, Raappavuorenpuiston, Kolokallion, Kelokuusenmäen ja Myyrmäenmetsän puistoalueille muodostetaan toiminnallisesti monipuolinen viheralue, joka pitää sisällään kaksi koira-aitausta, viljelypalsta-alueen, matonpesupaikan ja ulkoilureittiyhteydet Raappavuoreen, Myyrmäen urheilupuistoon ja Vapaalan liikuntapuistoon (asia 21). Alueen maisemakuva säilyy metsäisenä. Pellaksenoja tulee toimimaan visuaalisena ja virkistyksellisenä aiheena viljelypalsta-alueen ja Luhtitien välissä sekä ekologisena yhteytenä puistosta toiseen. Erityisen tärkeänä tavoitteena on liito-oravayhteyden säilyttäminen tulevan Luhtitien yli.

Uudet päiväkoti- ja paviljonkikouluhankkeet etenevät

Lautakunta hyväksyi Kelokuusen päiväkodin tarveselvityksen (asia 10), Latupuiston päiväkodin hankesuunnitelman (asia 11), Länsimäen päiväkodin pääurakoitsijan valinnan (asia 14) sekä kahden koulupaviljongin, Kaivokselan ja Tikkurilan, suunnitelmat (asiat 12 ja 13). Hankkeista yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksen ennakkotiedotteessa.

Lisäksi käsiteltiin mm.
• Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2021 (asia 6)
• Toimitilojen korjausrakentamisohjelma vuodelle 2021 (asia 8)
• Toimitilojen uudisrakentamisohjelma vuodelle 2021 (asia 9)
• Kivistön palvelukeskittymästä terveysasemalle vuokrattavat toimitilat (asia 16)
• Kivistön palvelukeskittymästä kaupunkikulttuurille vuokrattavat toimitilat sisältäen kirjaston, nuoriso- ja kulttuuritilat sekä asukasapalvelutilat (asia 17)
• Kunnallistekniikan rakentamisohjelma vuodelle 2021 (asia 18)
• Carl Albert Edelfeltinaukion, Hertaksentien ja Ratatien välillä Hertaksentie – Unikkotie, katusuunnitelman hyväksyminen (asia 22).


Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 2.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter