Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa työllisyyden kuntakokeilun alkamisajaksi 1.3.2021

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeiluksi on valmistunut. Hallituksen esityksestä poiketen mietinnössä ehdotetaan, että kuntakokeilu alkaisi 1.3.2021.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kokeilukuntiin ei vuoden alkuun mennessä todennäköisesti saada siirrettyä työ- ja elinkeinotoimistoista henkilöstöä siten, että kokeilualueen kuntien asiakkaiden palvelut ja etuuskäsittely voitaisiin turvata kokeilun alusta lähtien. Lisäksi valiokunnan mukaan on käynyt ilmi, että työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmä URA:aa ei saada vuoden alusta käyttöön kunnissa, mikä saattaa aiheuttaa puutteellisia tai vääriä työttömyysetuuksia koskevia ratkaisuja. Tätä valiokunta ei pidä hyväksyttävänä ja ehdottaa näistä syistä, että laki työllisyyden kuntakokeilusta tulee voimaan vasta 1.3.2021. Tällöin kokeilu myös alkaisi kaikkien kokeilualueiden kunnissa samanaikaisesti. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Eduskunnan on määrä hyväksyä kokeilulaki joulukuun 2020 aikana.

- Pidän tätä esitystä harmillisena. Vantaan ja Keravan kuntakokeilussa oltaisiin valmiina aloittamaan 1.1.2021. Myös tämän hetken työllisyyskehitys on sellainen, että haluaisimme kokeilun palveluvalikoiman ripeästi käyttöön. Kokeilun valmistelu kuitenkin jatkuu, vaikka aloituspäivä siirtyisikin, sanoo Vantaan työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen.

Asiakkuuden siirtyminen ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä

Kesäkuun 2023 loppuun asti kestävän työllisyyden kuntakokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Vantaa ja Kerava osallistuvat työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti eikä asiakkuuden siirtyminen TE-toimistolta kuntakokeiluun siis vaadi työnhakijalta erikseen toimenpiteitä. Tiedotamme kokeilun alkamisajankohdasta heti kun se varmistuu.

Lue lisää
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
Eduskunnan tiedote asiasta
Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilu www.vantaa.fi/työllisyydenkuntakokeilu

Julkaistu: 3.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter