Kunta10-hyvinvointitutkimus kertoo: Vantaalla myönteistä työn imua, toimivat työyhteisöt ja hyvää johtamista

Vantaan ja kymmenen muun kunnan henkilöstön työhyvinvointia selvitettiin jälleen tänä syksynä Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä. Tulokset osoittavat, että Vantaalla on menty hienosti eteenpäin kahdessa vuodessa.

Tuoreiden Kunta10-vastausten mukaan Vantaalla on tapahtunut myönteistä kehitystä usealla osa-alueella ja Vantaan tulos on monilta osin Kunta10:n keskiarvoa parempi. Vastausten perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua. Stressin vähentymisen kokemuksessa on pientä myönteistä kehitystä, myös sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalla, ja uhka työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn on vähentynyt. Kaikista vastaajista 40 prosenttia koki palautuvansa hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta.

− Voimme olla todella ylpeitä tuloksesta. Töitä on tehty yksiköissämme ahkerasti ja sitoutuneesti, kiitoksia kaikille. Nyt on tärkeää miettiä, miten hyvään tulokseen on päästy ja miten voimme aidosti käydä seuraavien kehittämiskohteiden kimppuun työyksiköissä, iloitsee henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Tuloksista käy ilmi, että uhka- ja väkivaltatilanteet ovat vähentyneet kokonaisuudessaan. Tämän asian kanssa onkin tehty paljon töitä: Syksyllä 2019 Vantaa puuttui näkyvästi palvelutyötä tekevien kokemiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin #Ollaanihmisiksi-kampanjalla. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta väkivaltatilanteista eri aloilla ja kannustaa jokaista asiakasta kiinnittämään huomiota omaan käyttäytymiseensä. Kampanjan aikana Vantaalla tehtiin myös sisäisiä toimenpiteitä työturvallisuusriskien tunnistamiseksi ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Kampanjaa tuettiin vahvalla ja herättelevällä viestinnällä muun muassa sosiaalisessa mediassa, ulkomainostauluilla ja nettisivuillamme.

Työyhteisöissä viihdytään, esimiestyö hyvää

Kunta10 kertoo, että edellisten vuosien hyvä taso työyhteisötaidoissa on pystytty säilyttämään. Henkilöstön vastausten mukaan työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa.

Myös johtamisen koetaan olevan Vantaalla hyvää. Tuoreiden tulosten mukaan lähiesimiehiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt. Vaikutusmahdollisuuksia muutostilanteissa koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin. Vantaalla satsattiin vuoden alun organisaatiouudistuksessa johtajien, esimiesten ja työntekijöiden osallistamiseen ja erilaisia osallistavia työpajoja toteutettiin kymmenittäin vuosina 2019 ja 2020.

Tulosten mukaan yhä useampi suosittelisi Vantaata työnantajana ystävilleen: suosittelijoita on 75 prosenttia kaupungin työntekijöistä.

Lisätietoja antaa henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen: 040 570 5593 tai Kirsi-Marja.Lievonen@vantaa.fi

Julkaistu: 4.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter