Vantaan Kulttuuriseppä-palkinnot Salaado Qasimille ja Mohedin Al-Aswadille

Vantaan Kulttuurisepät 2020 Salaado Qasim ja Mohedin Al-Aswad.

Vantaan itsenäisyyspäivän juhlassa Kulttuuritalo Martinuksessa jaettiin tänä vuonna kaksi Kulttuuriseppä-palkintoa.

Kuluneena vuonna koronapandemia on sotkenut monien lasten ja nuorten koulunkäyntiä, ja palkintoraati halusi nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat rohkaisevia esikuvia ja joiden toiminnassa korostuu yhteisöllinen sitoutuneisuus. Korkeakouluopiskelija Salaado Qasim ja arabian kielen opettaja Mohedin Al-Aswad ovat molemmat tehneet ansiokasta työtä sen eteen, että lapset ja nuoret löytäisivät oppimisen ilon, menestyisivät koulussa ja opinnoissa, ja uskaltaisivat tavoitella unelmiaan.

Kulttuuriseppä 2020 Salaado Qasim

Salaado Qasim opiskelee Helsingin yliopistossa ja tähtää valmistuttuaan opettajaksi. Hänen sydämenasianaan on kannustaa eri taustoista tulevia nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan. Sitä varten hän on perustanut Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestön. Salaado vastaa järjestön Mentoring for Future -hankkeesta, joka tarjoaa nuorille tietoa erilaisista uramahdollisuuksista, järjestää vertaistukiryhmiä ja webinaareja, joissa ihmiset eri taustoista kertovat omista ammattivalinnoistaan. Hankkeen mentorit tekevät myös tiivistä yhteistyötä yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajien kanssa. Järjestön arvoissa painotetaan, että kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet opiskella kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Kulttuuriseppä 2020 Mohedin Al-Aswad

Mohedin Al-Aswad on työskennellyt pitkään Vantaan eri peruskouluissa arabian kielen opettajana. Hän on saanut paljon kiitosta auttavaisesta asenteestaan entisiltä ja nykyisiltä oppilailta ja heidän perheiltään. Mohedin on työssään korostanut oman äidinkielen osaamisen merkitystä kaikelle oppimiselle ja identiteetille. Oman työnsä ohella Mohedin on ollut tekemässä arabian kielen digiaapista ja järjestänyt lapsille arabian kielen lukukilpailuja, joiden voittajat on kutsuttu Arabiemiraatteihin kansainväliseen kilpailuun. Hän on myös toiminut lasten, heidän perheidensä ja uusien maahantulijoiden tukena erilaisissa elämän vaikeuksissa.

Tunnustus työstä monikulttuurisuuden hyväksi

Kulttuuriseppä-palkinto on Vantaan kaupungin tunnustus aktiivisesta työstä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden hyväksi. Se myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt omalla työllään, teoillaan ja asenteellaan kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta Vantaalla.

Ehdotusten pohjalta valinnan tekee työryhmä, johon kuuluu muun muassa edustajia monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnasta, monikulttuurisuusasiain yksiköstä, kulttuuripalveluista sekä edellisenä vuonna tunnustuksen saanut.

Kuva: Burhan Hamdon

Julkaistu: 7.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter