Opetuslautakunnassa Kaivokselan koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Opetuslautakunnan joulukuun kokouksessa 7.12. mm. Kaivokselan koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman sekä Korson päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen.

Kaivokselan koulupaviljonki vastaa Kaivokselan ja Myyrmäen alueen lapsimäärän kasvuun. Kaivokselan koulun oppilasmäärämaksimi on ollut reilusti ylittyneenä jo useamman vuoden ajan. Kaivokselan koulussa ei voida toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta vanhentuneiden ja korjausta kaipaavien tilaratkaisuiden vuoksi. Suurin syy tähän on tilan puute. Kaivokselan paviljonki helpottaa ongelmaa tarjoamalla väljyyttä ja turvallisuutta kouluarkeen myös pääkoululla.

Kaivokselan koulupaviljongin 20.11.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan tilakeskuksen kesken.

Tilakeskuksessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Tilakeskuksen arvion mukaan tiloista syntyvä vuosittainen vuokrakustannusarvio on yhteensä noin 356 000 €/vuosi alv 0 % sisältäen ylläpitovuokran. Vuokrakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitelmaratkaisujen myötä.
Opetuslautakunnassa päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Kaivokselan paviljonkikoulun 20.11.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma sekä tavoitehinta (asia 9).

Korson päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Korson päiväkoti rakentuu Korson kaupunginosaan vastaamaan lähialueen tilatarpeen lisäksi Korson suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon tilatarpeisiin. Korson päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta, yhteensä 168 tilapaikkaa.

Tontti on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu VTK Kiinteistöt Oy:lle. Uudishankkeella korvataan Korson vanha päiväkotirakennus. Päiväkodin toiminta on siirtynyt syksyllä 2019 päiväkotipaviljonkiin varsinaisen päiväkotirakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi.

Hanke sisältyy Vantaan kaupungin investointiohjelmaan VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena 2020–2029 nimellä Korson päiväkoti vuodelle 2023.

Opetuslautakunnassa päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi VTK Kiinteistöt Oy:n toteuttava Korson päiväkodin 27.10.2020 päivätty tarveselvitys ja sille kustannusennuste 8 M€ (alv 0 %). (asia 10).

Esityslistalla lisäksi:

  • Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset (asia 7)
  • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020 (asia 8)
  • Toisen asteen koulutuksen palvelualueen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 11)
  • Perusopetuksen lehtori ja luokanopettaja virkojen perustaminen 1.8.2021 alkaen (asia 12)
  • Perusopetuksen lehtorivirkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 13)
  • Keimolanmäen koulun perustaminen (asia 14)
  • Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2021–2022 (asia 15).

Ajankohtaisasioissa lautakunnalle avattiin perusopetuksen Kuusikko-kaupunkien vertailua sekä toisen asteen etäopetusjärjestelyjä.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 7.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter