Havainnekuva Annefred -kaava-alueesta

Kaupunginvaltuuston käsittelyssä Aviapoliksen uudet asuinkorttelit

Vantaan kaupunginvaltuusto saa vuoden viimeisessä kokouksessaan 14.12.2020 hyväksyttäväkseen muun muassa Aviapolikseen, Veromiehen kaupunginosaan, uutta asumista sekä monitoimirakennuksen mahdollistavan kaavamuutoksen. Kokousta voi seurata suorana Vantaa-kanavalla klo 18 alkaen.

Annefred eteläinen -nimiselle, 12,4 hehtaarin laajuiselle kaavamuutosalueelle suunnitellaan kaupunkimaisia asuinkortteleita noin 1200 asukkaalle, kaksi pysäköintitaloa sekä monitoimirakennus Atomi, jonne sijoittuu päiväkoti, yhtenäiskoulu sekä nuorisotila. Kaupunkikuvallista monimuotoisuutta kortteleihin tuovat muun muassa vaihtelevat kerrosluvut, vaihtelevat kattomuodot ja julkisivujen erilaiset käsittelytavat. Asuinrakennusten korttelit ovat umpikortteleita, jotka kätkevät sisäänsä vehreitä sisäpihoja. Kaava-alueella sijaitsee myös useita puistoalueita sekä katu- ja torialueita.

Tällä hetkellä rakentamaton, teollisuus- ja varastorakennusten sekä hotellirakennusten korttelialueiksi kaavoitettu alue on yleiskaavassa 2020 asuntovaltaista keskusta-aluetta, jonka asuminen ja toiminnot tukeutuvat suunnitteilla olevaan ratikkayhteyteen. Suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaan alueesta kävelijäystävällinen, elävä ja urbaani tulevaisuuden laadukas asuinalue, jossa vehreys ja ekologisuus ovat voimakkaasti läsnä. Tämä näkyy Annefredissä kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen suosimisena, resurssiviisaina rakentamisen ratkaisuina sekä puiston ja katualueiden hulevesien hallinnan toteuttamisena luonnonmukaisin menetelmin. Pysäköintitalojen katot toteutetaan ainakin osin viherkattoina, asia 13. Lue lisää kaavasta täältä.

Asemakaavamuutos Hämeenkylässä

Valtuusto saa hyväksyttäväkseen myös asemakaavan muutoksen Hämeenkylässä. Kaavamuutoksella rekkaparkkina tällä hetkellä toimiva, entinen linja-autojen kääntöpaikka Santamäentien ja Sahratien risteyksen tuntumassa muuttuu omakotitonteiksi. Uusia, 180 k- m²:n omakotitontteja muodostuu kolme, yhteensä 540 k-m². Samalla Santamäentien kevyen liikenteen raittia levennetään ja risteysaluetta parannetaan, asia 12.

Lisäksi valtuuston asialistalla muun muassa:

  • Kaupunginreviisorin viran täyttäminen, asia 3
  • Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuosilta 2019 ja 2020, asia 4
  • Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen, asia 5
  • Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen, asia 6.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 9.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter