Sosiaali- ja terveyslautakunta saa katsauksen koronatilanteeseen ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa kokouksessaan tiistaina 15.12. hyväksyttäväkseen toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 taloussuunnitelman 2021–2024 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2021 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategisiin linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen palvelualueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategisen kehittämisen päämääriä ovat palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen, palvelujen vaikuttavuus, henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen. Näiden tasapainoisella parantamisella pyritään saavuttamaan organisaation maksimaalinen toimintakyky asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2021 on 728,1 milj. euroa, mikä on 8,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja 5,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 toteutumisennuste ilman pandemiamenojen osuutta. Oman toiminnan menomääräraha on 454,3 milj. euroa, joka on 7,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 käyttösuunnitelma ja 2,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 toteutumisennuste ilman pandemiamenojen osuutta. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2021 on 46,5 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 273,8 milj. euroa ja tulomääräraha 1,3 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 263,3 milj. euroon, joka on 8,1 prosenttia suurempi verrattuna HUS-johdon vuoden 2020 toteumaennusteeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja talouteen vaikuttaa merkittävästi koronavirustilanne, josta lautakunta saa kokouksessa selostuksen.

Lautakunnan listalla lisäksi mm.

• Hallintoylilääkärin määräaikaisen viran perustaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle 1.1.2021–31.12.2022
• Kuusi määräaikaista terveyskeskuslääkärin virkasuhteista vakanssia epidemian hallintaan 1.1.2021–30.06.2021
• Kivistön palvelukeskittymästä terveysasemalle vuokrattavat toimitilat

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter