Meddelande 11.12.2020 till studerande, vårdnadshavare och personal om att distansundervisningen fortsätter

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 10.12.2020 beslutat att utbildningen på andra stadiet ska fortsätta som distansundervisning till och med 8.1.2021. Läroanstalterna återgår till närundervisning måndag 11.1.2021, enligt nuvarande uppgifter. Närundervisning ordnas för studerande som är i behov av individuellt stöd enligt utredning med specialläraren. Läroanstalternas rektorer beslutar om nödvändig närundervisning.

Dansövningarna inför gamlas dans fortsätter som närundervisning från måndag 11.1.2021. Beslut om hur gamlas dans ska ordnas i februari fattas i huvudstadsregionens gymnasiegrupp 15.1.2021. Om gamlas dans inte kan ordnas i februari, flyttas dansen till en senare tidpunkt. Beslut om hur bänkskuddardagen, ”penkis”, ska ordnas, fattas också i huvudstadsregionens gymnasiegrupp 15.1.2021.

Måltider serveras inte för studerande under de skoldagar då studierna sker på distans. De studerande har rätt till avgiftsfria måltider de skoldagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande vid läroanstalten (lagen om yrkesutbildning 11.8.2017/531, § 100, gymnasielagen 10.8.2018, § 35). De dagar under distansperioden då de studerande enligt beslut deltar i nödvändig närundervisning vid läroanstalten, kan de studerande hämta ett lunchpaket från kansliet.

Julkaistu: 11.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter