Vanhus- ja vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintaan muutoksia tammikuussa

Päivitys 29.3.2021: Vanhus- ja vammaispalvelujen työ- ja päivätoimintakeskusten tilapäistä toiminnan supistamista ja osittaista sulkemista jatketaan ajalle 1.4.-30.6.2021. Pandemiatilanteen muuttuessa palvelun toteuttamiseen voi tulla muutoksia, josta tiedotetaan heti.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä on suositellut koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi varotoimenpiteiden jatkamista 31.1.2021 asti. Tämän takia Vantaan työ- ja päivätoimintakeskusten toimintaa supistetaan ja suljetaan osittain riskiryhmien suojaamistoimenpiteenä tartuntatautilain 58 § nojalla ajaksi 11.1.- 31.1.2021.

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja on päättänyt Vantaan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 8 §:n 9 kohdan mukaan palvelualueen toimipisteiden tilapäisestä, supistetusta toiminnasta 31.1.2021 asti seuraavasti:

Päivätoiminta

  • Simonkylän, Hakunilan ja Myyrmäen päivätoimintakeskuksissa toiminta käynnistyy omaishoidon vapaita käyttäville asiakkaille omaishoitajien jaksamisen turvaamiseksi (lakisääteinen omaishoidon vapaa).

Toimintakeskukset

  • Myyrmäen toimintakeskuksessa ja Malminiityn toimintakeskuksessa toiminnassa aloittavat itsenäisesti ja/tai huoltajien/vanhempien kanssa asuvat. Ruukkukujan toimintayksikkö on suljettuna ja toiminta järjestetään Myyrmäen toimintakeskuksessa yllä mainitulle asiakasryhmälle.
  • Myyrmäen toimintakeskuksen työtoiminta käynnistyy, mutta toiminta-aikoja porrastaen.
  • Tavitien toimintayksikössä, Käenkukassa ja Kädentaitopaja Kapussissa työtoiminnan asiakkaat aloittavat työnsä, mutta toiminta-aikoja porrastetaan ja toimintapäiviä vähennetään asiakkaan kanssa yhdessä sopien.

Asumisyksiköt

  • Asumisyksiköissä asuville pyritään järjestämään toimintaa mahdollisuuksien mukaan, myös virtuaalitoimintaan voi osallistua.

Muuta huomioitavaa

Suosittelemme myös päivätoiminnassa toiminta-aikojen porrastusta aamu- tai iltapäivään toimintayksiköiden henkilökunnan kanssa sovitusti, jotta ryhmäkoot saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä.

Asiakas saa tulla päivätoimintaan vain täysin terveenä, lieviäkään nuha-, yskä-, vatsa-, kuume- tai muita koronaan viittaavia oireita ei saa olla. Jos asiakas alkaa oireilla, hänet eristetään muista ja hän odottaa erillisessä tilassa kuljetusta kotiin ohjaajan kanssa. Asiakkaan läheisen tai yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa toimintapäivän aikana.

Toimintapäivän aikana käsihygieniasta huolehditaan tehostetusti. Asiakkaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Vantaan tartuntatautiyksikön ohjeita seurataan tarkasti ja käytäntöjä muutetaan tarvittaessa niiden mukaisesti.

Kuljettajalla on myös oikeus kieltäytyä ottamasta asiakasta kyytiin, jos havaitsee, että asiakas on selkeästi sairaana. Yhteiskuljetuksen aikana asiakkaille suositellaan suu-nenäsuojainta, mikäli suojaimen asianmukainen käyttö onnistuu. Kuljettaja noudattaa taksiliiton ohjeita suojautumisesta. Kuljetuksissa pyritään huomioimaan turvavälit, mutta kuljetukset toteutetaan ryhmämuotoisina.

Käynnistämme toiminnan pandemiatilanne huomioiden mahdollisimman turvallisesti ja voimassa olevia ohjeita noudattaen. Toimintaa järjestetään siten, että tartuntariskiä voidaan pienentää. Olemme yhteydessä asiakkaisiin ennen toiminnan käynnistymistä.

Mikäli tarvitsette muuta kuin päivätoiminnan palvelua, voitte olla yhteydessä Seniorineuvontaan p. 09 83924202, seniorineuvonta@vantaa.fi.

Lisätietoja

Vammaisneuvonta p. 09 83924682, vammaisneuvonta@vantaa.fi

Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi
Kirsi Santama, palvelupäällikkö, kirsi.santama@vantaa.fi
Tiina Lauhde, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, tiina.lauhde@vantaa.fi

Julkaistu: 8.1.2021 
(muokattu: )