Coronavaccineringen inleds på vårdhemmen i Vanda

Coronavaccineringen fortsätter i Vanda i enlighet med den riksomfattande vaccinationsordningen. Hittills har man vaccinerat bl.a. personal vid bäddavdelningar och infektionsmottagningar som vårdar coronapatienter samt personal inom den prehospitala akutsjukvården och coronavirusprovtagningen. Vaccinationer av personal på vårdhem för äldre inleds stegvis under vecka 2. Även de första vårdhemsklienterna vaccineras denna vecka.

Klienterna vid vårdhemmen för äldre i Vandaområdet vaccineras på vårdhemmen av Vanda stads vaccineringsteam. Vaccineringen inleds i slutet av vecka 2 och utförs stegvis en enhet åt gången enligt tillgänglig vaccinmängd.

Vaccineringen utförs först på äldrecentralerna i Myrbacka och Korso. De anställda vid vårdhemmen för äldre vaccineras också samtidigt. Till denna grupp som ska vaccineras i Vanda hör sammanlagt cirka 3 000 personer, om både Vanda stads och den privata sektorns personal och vårdhemsklienter medräknas.

Man kommer överens om en mer detaljerad vaccinationstidtabell för vårdhemmen med varje enskild enhet. Det rekommenderas att man låter vaccinera sig och vårdhemmens personal samt klienten eller vid behov den person som har hand om klientens ärenden sörjer för att det finns ett nödvändigt vaccinationstillstånd. Anhöriga och närstående behöver inte sköta bokningen av vaccinationstider.

Efter vaccinationerna vid vårdhemmen börjar vaccinationerna av befolkningen i februari och enligt den riksomfattande rekommendationen är den första målgruppen personer som har fyllt 70 och äldre. I Vanda bor drygt 25 000 personer som är över 70 år. En del av dem bor i vårdinrättningar, en del hemma med hemvård och en del hemma på egen hand. Dessa olika grupper kan vaccineras samtidigt.

Aktuell information om coronavaccineringarna finns på webbsidan vanda.fi/coronavaccineringarna och information publiceras också i bl.a. lokala medier.

Julkaistu: 14.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter