Lumitilanne haastaa talvikunnossapitoa - töitä tehdään lähes vuorokauden ympäri

Lumenaurausta

Viime aikoina on tullut poikkeuksellisen paljon lunta. Moni kuntalainen on ollut huolissaan, kun omaa katua ei ole vielä aurattu.

”Ymmärrämme kaupunkilaisten huolen ja lumesta aiheutuvat ongelmat ja teemmekin kaikkemme, jotta kadut saataisiin mahdollisimman pian kuntoon. Auraushenkilöstö työskentelee täydellä teholla lähes vuorokauden ympäri”, kertoo kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö.

Aurauksen parissa työskentelee noin sata henkilöä, joista noin puolet on kaupungin omia työntekijöitä ja puolet urakoitsijoita. Kadut aurataan kiireellisyysjärjestyksessä siten, että ensin aurataan pelastus-, palvelu- ja työmatkaliikenteen turvaamiseksi joukkoliikennekadut ja muut vilkkaasti liikennöitävät kadut, minkä jälkeen siirrytään auraamaan asuntokatuja. Yhteensä aurattavia katuja on noin 1600 kilometriä. Aurauksen lisäksi lunta joudutaan kuljettamaan erillisille lumenvastaanottopaikoille, sillä kaikki lumi ei mahdu tienpenkoille. Tammikuun aikana lunta on kuljetettu jo yli 10 000 kuormaa.

”Kuntalaisen näkökulmasta auraus voi kestää kauan. Aurauksen resursseja ei ole kuitenkaan mitoitettu poikkeustilanteita varten, joten lunta ei saada aurattua yhtä nopeasti kuin yleensä”, kertoo Vättö.

Auraamattomien katujen lisäksi huolta ovat aiheuttaneet myös koulujen ja päiväkotien katoille kertyneet suuret lumimäärät ja mm. katuvaloihin ja siltoihin syntyneet suuret jääpuikot. Pudotessaan sekä lumet että jääpuikot voivat aiheuttaa loukkaantumisriskin.

Kaupunki poistaa parhaillaan jääpuikkoja. Kaupungin kiinteistöjen huollosta vastaavat seuraavat katoille kertyvien lumien tilannetta ja huolehtivat siitä, että vaaralliset lumet korjataan katoilta pois.

Palautetta lumitilanteesta on tullut todella paljon, minkä seurauksena kaupungin OmaVantaa-palautekanava on ruuhkautunut. Vantaa on ottanut tilanteen helpottamiseksi käyttöön erillisen kevyemmän Aurauksen ja hiekoituksen pikapalaute -palvelun, jossa voi merkitä katuosuuden, joka olisi aurauksen ja hiekoituksen tarpeessa.

Tietoa Vantaan talvikunnossapidosta

Julkaistu: 22.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter