Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvitetään tekoälyn keinoin

Vantaalla toteutetaan projektia, jossa haetaan tiedon avulla ratkaisuja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventamiseen. Uudenlaisen analytiikan avulla vahvistetaan palvelujen kehittämistä siten, että lasten, nuorten ja perheiden tosiasiallinen tasa-arvo toteutuu, ja arki on entistä turvallisempi ja toimivampi erilaisilla asuinalueilla.

– Tuntemalla paremmin lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanteen, voimme myös palvella paremmin, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

Tieto palvelujen kehittämisen välineeksi

Tällä hetkellä kunnissa on tarve tiedon laajemmalle hyödyntämiselle. Projektissa tuodaan erilaista asiantuntijatietoa ja rekisteritietoa yhteen, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, millaisia lapsiperheitä Vantaalla on ja miten heidän hyvinvointiaan voidaan parantaa.

– Tiedon hyödyntäminen lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi on keskeisessä roolissa palvelujen kohdentamisessa ja resurssoinnissa. Tämän takia kuntaorganisaatiossa tulee vahvistaa tietojen hallintaan, analysointiin ja tulkitsemiseen kiinnittyviä kyvykkyyksiä, kertoo hankeasiantuntija Oskari Savisalo.

Hankkeessa kehitetään kuntien kykyä hyödyntää ja käyttää paikallista ja valtakunnallista rekisteritietoa. Tietoa analysoidaan eettisesti ja tietoturvallisesti edistynyttä analytiikkaa, tekoälyä hyödyntäen. Näin pyritään ymmärtämään paremmin kaupungissa asuvien perheiden moninaisuutta ja heidän tarpeitaan.

– Hankkeessa toteutetaan uudenaikaisia tiedon analysointikokeiluja, joissa pyritään datan avulla havainnoimaan ilmiöitä, ja siten ymmärtämään lapsiperheiden tarpeita, kertoo kehittämispäällikkö Juhani Kärki.

Tietoa analysoitaessa ymmärrystä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista rakennetaan kahdeksan elämänalueen kautta, joissa huomioidaan yksilöllisen, sosiaalisen ja toimintaympäristötiedon näkökulmat (Stiglitz & al. 2009).

– Yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan toimintaa ja kehittämistä ohjaavaa yhteisen tilannekuvaa tukemaan organisaatioiden itseohjautuvaa toimintaa. Arjen työssä näkyvien parannusten ja vaikuttavien tulosten näkeminen korvaa joissakin organisaatioissa merkityksellisyyden lähteenä olevan moninaisten kehityshankkeiden toimeliaisuuden harhan, toteaa hankkeessa mukana oleva johtava konsultti Petri Takala Goforelta.

Valtiovarainministeriö rahoittaa kuntien yhteiskehittämistä

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Julkaistu: 25.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter