Gymnasiet fortsätter med distansundervisning

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 27.1.2021 beslutat att första och andra årets studerande i gymnasierna fortsätter med distansundervisning till slutet av tredje perioden.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas för studerandena. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisningen och studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Gymnasiets rektor beslutar om nödvändig närundervisning från fall till fall.

Coronasamordningsgruppen beslutar om distansundervisningens fortsättning nästa vecka.

Julkaistu: 28.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter