Kaupunginhallituksen käsittelyssä tuottavuus- ja kasvuohjelma

Vantaan kaupunginhallitus tutustuu maanantain 8.2. kokouksessaan asettamansa tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan laatimaan ehdotukseen tuottavuus- ja kasvuohjelman linjauksista vuosien 2022–2023 talouden tasapainottamiseksi sekä kaupungin talousohjelman reunaehtoihin ja yleistavoitteisiin seuraavalle valtuustokaudelle 2022–2025, asia 12.

Lisäksi asialistalla muun muassa viisi lausuntoa

  • Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, asia 13
  • Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, asia 17
  • Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista, asia 18
  • Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arviointiohjelmasta, asia 19
  • Lausunto HSY-kuntayhtymän hallitukselle Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnoksesta, asia 20

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 4.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter