Andra stadiets utbildning fortsätter med distansundervisning fram till 28.2

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 4.2.2021 beslutat att första och andra årets studerande i gymnasierna fortsätter med distansundervisning fram till 28.2.2021. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas för studerandena. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisningen och studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Gymnasiets rektor beslutar om nödvändig närundervisning från fall till fall.

Andra stadiets återgång till närundervisning granskas nästa gång före sportlovet.

Julkaistu: 4.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter